Η Μηδική – Καλλιέργεια και Χρήση

17,00 

συγγραφέας: Ε.Κ. Κοντσιώτου
έτος έκδοσης: 2005
σελίδες: 168
εικόνες: 40
διαστάσεις: 15×23 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 960-7667-22-0

Κωδικός προϊόντος: Β0023 Κατηγορία:

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στην καλλιεργούμενη μηδική (Medicago sativa L), που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό πολυετές χορτοδοτικό ψυχανθές φυτών στην οικονομία της Ελλάδας και άλλων χωρών. Επίσης γίνεται σύντομη περιγραφή σε άλλα είδη μηδικής πολυετή και ετήσια, λόγω της σημαντικής αγρονομικής και περιβαλλοντικής τους σημασίας. Η καλλιεργούμενη μηδική συμβάλλει στη γεωργία με τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας του χόρτου, τη δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου και τη βελτίωση των γεωργικών εδαφών ως προς την γονιμότητα και την ικανότητά τους να συγκρατούν νερό από βροχοπτώσεις, χιόνια, ποτίσματα κά, ενώ η συνεισφορά της στην αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων είναι ανεκτίμητη.

Περιεχόμενα:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΦΙΕΡΩΣΗ

ΕΙΔΗ ΜΗΔΙΚΗΣ

Γενικά

Πολυετή είδη

Ετήσια είδη

1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1.1 Καταγωγή

1.2 Η Μηδική στην Ελλάδα

2 ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

2.1 Μορφολογία – Φυσιολογία

2.2 Επικονίαση, Γονιμοποίηση, Σπορόδεση

2.3 Εντομα γονιμοποίησης

3 ΤΥΠΟΙ – ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

3.1 Ομάδες τύπων και ποικιλιών

3.2 Ελληνικές ποικιλίες, οικότυπα, τύποι κλπ

4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

α) Ποικιλία

β) Σπόρος

γ) Κλίμα

δ) Εδαφος

ε) Ιστορικό αγρού

5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

5.1 Παραγωγή χόρτου

α) Προετοιμασία εδάφους

β) Σπορά

γ) Τρόπος σποράς

δ) Ζιζάνια – Καταπολέμηση

5.2 Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου σποράς

6 ΘΡΕΨΗ ΜΗΔΙΚΗΣ

6.1 Στοιχεία θρέψης φυτών

α) Μακροστοιχεία

β) Μικροστοιχεία ή ιχνοστοιχεία

6.2 Αζωτοδέσμευση

Απουσία αζωτοβακτηρίων – Αντιμετώπιση

6.3 Λίπανση

α) Χημική

β) Οργανική

Ζωική κόπρος

Αμειψισπορά

Συγκαλλιέργεια

7 ΑΡΔΕΥΣΗ

7.1 Αρδευση και τύπος εδάφους

α) Αρδευση κατά το πρώτο έτος

β) Αρδευση μετά το πρώτο έτος (παλιά φυτεία)

8 ΞΗΡΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜΙΞΗΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ξηρικής καλλιέργειας

Σπορά ξηρικής μηδικής

9 ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΧΟΡΤΟΥ

9.1 Θερισμός

Μέσα θερισμού

9.2 Αποξήρανση χόρτου

9.3 Δεματοποίηση

9.4 Αποθήκευση

10 ΕΝΣΙΡΩΣΗ

Διαδικασία ενσίρωσης

Τύποι σιρών

Αποθήκευση χόρτου στο σιρό

Ενσίρωση του χόρτου της τελευταίας κοπής μηδικής

Ποιοτικά χαρακτηριστικά του ενσιρώματος

11 ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗΔΙΚΗ

Θερισμός καλλιέργειας – Αφυδάτωση χόρτου

Πλεονεκτήματα αφυδατωμένης μηδικής

Μηχανικός εξοπλισμός

12 ΒΟΣΚΗΣΗ

Βόσκηση μηδικής – Τυμπανισμός

13 ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΤΟΥ

α) Πρωτεΐνες

β) Αμινοξέα

γ) Βιταμίνες

δ) Αμυλο, σάκχαρα, κυτταρίνες, ημικυτταρίνες

ε) Ανόργανα στοιχεία

στ) Διάφορα άλλα στοιχεία

14 Η ΜΗΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή

Πρόβατα

Χοίροι

Πτηνά

15 ΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

15.1 Εντομα

α) Σανοδοτικές καλλιέργειες

β) Σποροπαραγωγικές καλλιέργειες

15.2 Ασθένειες

15.3 Νηματώδεις

15.4 Τρωκτικά

16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ

16.1 Μέθοδοι βελτίωσης

α) Μαζική επιλογή Mass selection

β) Δοκιμή απογόνων Progeny test

γ) Σύνθεση ποικιλιών

16.2 Τεχνικές στη βελτίωση της μηδικής

16.3 Ελληνικές βελτιωμένες ποικιλίες μηδικής

17 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

17.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη σποροπαραγωγή

α) Κλιματικές συνθήκες

β) Εντομα γονιμοποίησης

γ) Βλαβερά έντομα και ασθένειες (Βλέπε Κεφ 15)

δ) Εδαφος

ε) Ιστορικό αγρού

στ) Τεχνική καλλιέργειας

17.2 Σπορόδεση, Αλωνισμός

α) Σπορόδεση σε καλλιέργειες πρώτου έτους

β) Αλωνισμό

17.3 Καθαρισμός σπόρων

17.4 Αποθήκευση σπόρων

17.5 Επίσημα δείγματα και υποχρεώσεις

18 Η ΜΗΔΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Γενικά

18.1 Μηδική και Βιολογική Γεωργία

18.2 Βιολογικό χόρτο μηδικής

18.3 Μηδική και Βιολογική Κτηνοτροφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 380 g