Ζιζανιολογία 5η έκδοση – Βιολογία και Διαχείριση Ζιζανίων

60,00 

συγγραφέας: Η.Γ. Ελευθεροχωρινός
έτος έκδοσης: 2020
σελίδες: 497
διαστάσεις: 17×24 cm, σκληρό εξώφυλλο
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-54-0

Κωδικός προϊόντος: Β0059 Κατηγορία:

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό σημείωμα 13
Κεφάλαιο 1: Βιολογία ζιζανίων 17
1.1. Χαρακτηριστικά ζιζανίων 17
1.2. Κατάταξη ζιζανίων 18
1.2.1. Ετήσια ζιζάνια 19
1.2.2. Διετή ζιζάνια 19
1.2.3. Πολυετή ζιζάνια 19
1.3. Μηχανισμοί επιβίωσης ζιζανίων 20
1.3.1. Αναπαραγωγή 20
1.3.1.1 Εγγενής αναπαραγωγή 20
1.3.1.2. Αγενής αναπαραγωγή (όργανα) 21
1.3.2.1.1 Μεταμορφωμένοι βλαστοί 21
1.3.2.1.2 Μεταμορφωμένες ρίζες 22
1.3.1.3 Αναπαραγωγική ικανότητα ζιζανίων 23
1.3.2 Βιωσιμότητα οργάνων αναπαραγωγής 24
1.3.3 Λήθαργος σπόρων 26
1.3.4 Φύτρωμα σπόρων 28
1.3.5 Διασπορά 31
1.3.6 Ανακεφαλαίωση μηχανισμών επιβίωσης ζιζανίων 32
1.4. Ζημιές που προκαλούν τα ζιζάνια 33
1.4.1. Ανταγωνισμός ζιζανίων και καλλιεργειών 33
1.4.1.1. Ανταγωνισμός για θρεπτικά στοιχεία 34
1.4.1.2. Ανταγωνισμός για νερό 35
1.4.1.3. Ανταγωνισμός για φως 36
1.4.1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό 37
1.4.1.4.1 Παράγοντες ζιζανίου που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό 37
1.4.1.4.1.1 Είδος ζιζανίου 37
1.4.1.4.1.2 Πυκνότητα ζιζανίου 41
1.4.1.4.1.3 Ομοιομορφία κατανομής ζιζανίου 42
1.4.1.4.1.4 Διάρκεια ανταγωνισμού ζιζανίου 42
1.4.1.4.2 Παράγοντες καλλιέργειας που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό 45
1.4.1.4.2.1 Είδος καλλιέργειας 45
1.4.1.4.2.2 Ποικιλία καλλιέργειας 45
1.4.1.4.2.3 Πυκνότητα καλλιέργειας 46
1.4.1.4.3 Παράγοντες περιβάλλοντος που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό 47
1.4.1.4.4 Καλλιεργητικά μέτρα που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό 47
1.4.1.4.5 Ανακεφαλαίωση ανταγωνισμού ζιζανίων και καλλιεργειών 50
1.4.2 Αλληλοπάθεια ζιζανίων και καλλιεργειών 50
1.4.2.1 Βιοσύνθεση, χημεία και μηχανισμός δράσης αλληλοπαθητικών ουσιών 52
1.4.2.2 Τρόπος διερεύνησης αλληλοπάθειας 55
1.4.2.3 Αξιοποίηση αλληλοπάθειας στη γεωργία 56
1.4.2.3.1 Ζιζάνια με αλληλοπάθεια 56
1.4.2.3.2 Καλλιέργειες με αλληλοπάθεια 57
1.4.2.3.3 Αλληλοπάθεια ζιζανίων/καλλιεργειών και τρόπος δέσμευσης CO2 59
1.4.2.4 Ανακεφαλαίωση αλληλοπάθειας 62
1.4.3 Παρασιτισμός ζιζανίων σε καλλιέργειες 62
1.4.4 Ζιζάνια-ξενιστές επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών 63
1.4.5 Άλλες επιβλαβείς επιδράσεις ζιζανίων 64
1.5 Ευεργετικές επιδράσεις ζιζανίων 66
1.6 Τα ζιζάνια στην Ελλάδα και διεθνώς 67
1.7 Ανακεφαλαίωση βιολογίας ζιζανίων 71
Βιβλιογραφία 73
Κεφάλαιο 2: Διαχείριση ζιζανίων 81
Πορεία εξέλιξης διαχείρισης ζιζανίων 81
2.1 Μέθοδοι διαχείρισης ζιζανίων 82
2.1.1. Προληπτικές μέθοδοι 85
2.1.2. Καλλιεργητικές μέθοδοι 85
2.1.2.1 Aμειψισπορά 85
2.1.2.2 Ανταγωνιστικές/αλληλοπαθητικές καλλιέργειες 85
2.1.2.3 Φυτοκάλυψη εδάφους 86
2.1.2.4 Διάφορα καλλιεργητικά μέτρα 88
2.1.3 Μηχανικές/φυσικές μέθοδοι 88
2.1.3.1 Βοτάνισμα/τσάπισμα 88
2.1.3.2 Κατεργασία εδάφους 89
2.1.3.3 Κοπή ζιζανίων 93
2.1.3.4 Χρήση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για χωρική διαχείριση ζιζανίων 94
2.1.3.5 Κάλυψη εδάφους με φυσικά υλικά 97
2.1.3.6 Ηλιοαπολύμανση εδάφους 97
2.1.3.7 Κατάκλυση ή αποστράγγιση 98
2.1.4 Θερμικές μέθοδοι 99
2.1.4.1 Χρήση φλόγας 99
2.1.4.2 Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης 100
2.1.5 Βιολογικές μέθοδοι 101
2.1.5.1 Κλασική βιολογική μέθοδος 101
2.1.5.2 Μικροβιακά ζιζανιοκτόνα 103
2.1.5.3 Βιοχημικά ζιζανιοκτόνα 105
2.1.5.4 Βιοτεχνολογικά ζιζανιοκτόνα 107
2.1.6 Χημικές μέθοδοι 108
2.1.6.1 Χημικώς συντιθέμενα ζιζανιοκτόνα 110
2.1.6.2 Ζιζανιοκτόνα βασισμένα στη χημεία φυσικών τοξινών 110
2.2 Συστήματα διαχείρισης ζιζανίων 113
2.2.1 Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων 113
2.2.2 Ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών (ολοκληρωμένη φυτοπροστασία) 117
2.2.3 Ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών 120
2.3 Ανακεφαλαίωση διαχείρισης ζιζανίων 123
Βιβλιογραφία 124
Κεφάλαιο 3: Ζιζανιοκτόνα και φυτά 129
3.1 Δράση ζιζανιοκτόνων 129
3.1.1 Δράση ζιζανιοκτόνων φυλλώματος 129
3.1.1.1 Ανατομία φύλλου 130
3.1.1.2 Δομή, σύσταση και λειτουργία εφυμενίδας, κυτταρικού τοιχώματος
και κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων ενός φύλλου 132
3.1.1.3 Εφαρμογή, επαφή και συγκράτηση ζιζανιοκτόνων φυλλώματος 136
3.1.1.4 Απορρόφηση ζιζανιοκτόνων φυλλώματος 137
3.1.1.5 Μετακίνηση ζιζανιοκτόνων φυλλώματος 141
3.1.1.6 Μηχανισμός και τρόπος δράσης ζιζανιοκτόνων φυλλώματος 144
3.1.1.7 Συμπτώματα φυτών από τη δράση ζιζανιοκτόνων φυλλώματος 145
3.1.2 Δράση ζιζανιοκτόνων εδάφους 147
3.1.2.1 Εφαρμογή και επαφή ζιζανιοκτόνων εδάφους με τις ρίζες φυτών 147
3.1.2.2 Απορρόφηση ζιζανιοκτόνων εδάφους 149
3.1.2.3 Μετακίνηση ζιζανιοκτόνων εδάφους εντός των φυτών 150
3.1.2.4 Μηχανισμός και τρόπος δράσης ζιζανιοκτόνων εδάφους 151
3.1.2.5 Συμπτώματα φυτών από τη δράση ζιζανιοκτόνων εδάφους 152
3.1.3 Συνδυασμένη δράση ζιζανιοκτόνων 153
3.1.4 Συνεργιστικές ουσίες και δράση ζιζανιοκτόνων 154
3.1.5 Ανακεφαλαίωση δράσης ζιζανιοκτόνων 155
3.2 Εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων 156
3.2.1 Χαρακτηριστικά φυτών και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνου 157
3.2.1.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά φυτού και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνου 157
3.2.1.2 Φυσιολογικοί μηχανισμοί φυτών και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνου 158
3.2.1.3 Βιοχημικοί μηχανισμοί φυτών και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνου 159
3.2.2 Ιδιότητες ζιζανιοκτόνων και εκλεκτικότητα 164
3.2.3 Τρόπος εφαρμογής ζιζανιοκτόνου και εκλεκτικότητα 164
3.2.4 Περιβάλλον και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνου 165
3.2.5 Αντιφυτοτοξικές ουσίες και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνου 166
3.3.6 Συνεργιστικές ουσίες και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνου 168
3.2.7 Ανακεφαλαίωση εκλεκτικότητας ζιζανιοκτόνων 168
Βιβλιογραφία 170
Κεφάλαιο 4: Ζιζανιοκτόνα και έδαφος 173
4.1 Διεργασίες απομάκρυνσης ζιζανιοκτόνων από το έδαφος 173
4.1.1 Προσρόφηση 173
4.1.1.1 Μηχανισμοί και δεσμοί προσρόφησης 174
4.1.1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την προσρόφηση 179
4.1.1.3 Τρόποι προσδιορισμού (ισόθερμοι) προσρόφησης 184
4.1.1.4 Δεσμοί προσρόφησης και δυνατότητα ιονισμού ζιζανιοκτόνων 187
4.1.1.5 Γενική σπουδαιότητα των δεσμών προσρόφησης 189
4.1.2 Έκπλυση 190
4.1.3 Εξάτμιση 193
4.1.4 Απορρόφηση από τα φυτά 193
4.1.5 Χημική διάσπαση 194
4.1.6 Μικροβιακή αποδόμηση 195
4.1.7 Φωτοχημική διάσπαση 196
4.2 Δράση και εκλεκτικότητα ζιζανιοκτόνων εδάφους 197
4.2.1 Ιδιότητες ζιζανιοκτόνου 197
4.2.2 Χαρακτηριστικά εδάφους 200
4.2.3 Κλιματολογικοί παράγοντες 202
4.2.4 Χαρακτηριστικά φυτών 202
4.3 Υπολειμματική διάρκεια ζιζανιοκτόνων στο έδαφος 203
4.3.1 Τρόποι μείωσης της υπολειμματικής διάρκειας ζιζανιοκτόνων στο έδαφος 204
4.3.2 Τρόποι αντιμετώπισης υπολειμμάτων ζιζανιοκτόνων στο έδαφος 205
4.4 Επιδράσεις ζιζανιοκτόνων εδάφους στο περιβάλλον 208
4.5 Ανακεφαλαίωση συμπεριφοράς ζιζανιοκτόνων στο έδαφος 210
Βιβλιογραφία 211
Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση και εφαρμογή ζιζανιοκτόνων 215
5.1 Μορφοποίηση ζιζανιοκτόνων 215
5.1.1 Συστατικά σκευασμάτων ζιζανιοκτόνων 215
5.1.1.1 Δραστική ουσία και βοηθητικές ουσίες 215
5.1.1.2 Επιφανειοδραστικές ουσίες 219
5.1.1.2.1 Κατάταξη επιφανειοδραστικών ουσιών βάσει της δυνατότητας ιονισμού 220
5.1.1.2.2 Κατάταξη επιφανειοδραστικών ουσιών βάσει της κλίμακας HLB 223
5.1.1.3 Οργανοσιλικόνες ως επιφανειοδραστικές ουσίες 224
5.1.1.4 Έλαια ως επιφανειοδραστικές ουσίες και ως φορείς ζιζανιοκτόνων 225
5.1.1.5 Αμμωνιακά άλατα ως επιφανειοδραστικές ουσίες 225
5.1.2 Μορφές σκευασμάτων ζιζανιοκτόνων 226
5.1.3 Κριτήρια επιλογής σκευασμάτων ζιζανιοκτόνων 233
5.2 Εφαρμογή ζιζανιοκτόνων 234
5.2.1 Εξοπλισμός εφαρμογής ζιζανιοκτόνων 235
5.2.2 Έλεγχος εξοπλισμού εφαρμογής ζιζανιοκτόνων 239
5.2.3 Παρασκευή και ποιότητα ψεκαστικού υγρού 239
5.2.4 Τεχνική του ψεκασμού ζιζανιοκτόνων 242
5.2.5 Μέτρα προστασίας κατά τον ψεκασμό 245
5.2.6 Κατάταξη επεμβάσεων με ζιζανιοκτόνα 245
5.3 Ανακεφαλαίωση μορφοποίησης και εφαρμογής ζιζανιοκτόνων 247
Βιβλιογραφία 248
Kεφάλαιο 6: Ιδιότητες και τρόπος δράσης ζιζανιοκτόνων 251
6.1 Αναστολείς φωτοσύνθεσης ή βιοσύνθεσης φωτοσυνθετικών χρωστικών 254
6.1.1 C: Αναστολείς λειτουργίας φωτοσυστήματος II 255
6.1.1.1 C1: Τριαζίνες 261
6.1.1.2 C1: Τριαζινόνες 263
6.1.1.3 C1: Ουρακίλες 263
6.1.1.4 C1: Φαινυλοκαρβαμιδικά 264
6.1.1.5 C1: Πυριδαζινόνες 265
6.1.1.6 C1: Τριαζολινόνες 265
6.1.1.7 C2: Παράγωγα ουρίας 265
6.1.1.8 C2: Αμίδια φυλλώματος 266
6.1.1.9 C3: Νιτρίλια 267
6.1.1.10 C3: Βενζοθειαδιαζινόνες 268
6.1.1.11 C3: Φαινυλοπυριδαζίνες 268
6.1.2 D: Αναστολείς λειτουργίας φωτοσυστήματος Ι 269
6.1.3 Ε: Αναστολείς βιοσύνθεσης χλωροφύλλης (ένζυμο PPG-O) 275
6.1.3.1 Διφαινυλικοί αιθέρες 278
6.1.3.2 Οξαδιαζόλες 278
6.1.3.3 Τριαζολόνες ή Τριαζολινόνες 279
6.1.3.4 Φαινυλοπυραζόλες 279
6.1.3.5 Φαινυλοφθαλιμίδια 280
6.1.3.6 Θειαδιαζόλες 280
6.1.3.7 Διάφορα ζιζανιοκτόνα 280
6.1.4 F: Αναστολείς βιοσύνθεσης καροτενοειδών 281
6.1.4.1 F1: Αναστολείς δράσης του ενζύμου PDS 281
6.1.4.1.1 Πυριδαζινόνες 283
6.1.4.1.2 Διάφορα ζιζανιοκτόνα 284
6.1.4.2 F2: Αναστολείς δράσης του ενζύμου 4-HPPD 284
6.1.4.2.1 Ισοξαζόλες 286
6.1.4.2.2 Τρικετόνες 286
6.1.4.2.3 Πυραζολόνες ή βενζοϋλοπυραζόλες 287
6.1.4.3 F3: Αναστολείς με άγνωστη θέση δράσης 288
6.1.4.4 F4: Αναστολείς δράσης του ενζύμου DOXP 289
6.1.5 Μηχανισμοί προστασίας φυτών από ζιζανιοκτόνα που αναστέλλουν τη φωτοσύνθεση ή τη βιοσύνθεση φωτοσυνθετικών χρωστικών 290
6.2 Αναστολείς διεργασιών μεταβολισμού του κυττάρου 294
6.2.1 A: Αναστολείς βιοσύνθεσης λιπαρών οξέων (ένζυμο ACCase) 295
6.2.1.1: Αρυλοξυφαινοξυπροπιονικά (-fops) 301
6.2.1.2: Κυκλοεξανδιόνες (-dims) 303
6.2.1.3: Φαινυλοπυραζολίνες ή φαινυλοπυραζόλες (-dens) 304
6.2.2 Β: Αναστολείς βιοσύνθεσης διακλαδισμένης αλυσίδας αμινοξέων (ένζυμο ALS ή AHAS) 304
6.2.2.1: Σουλφονυλουρίες 309
6.2.2.2: Ιμιδαζολινόνες 311
6.2.2.3: Πυριμιδινυλ(θειο)βενζοϊκά 312
6.2.2.4: Τριαζολοπυριμιδίνες 313
6.2.2.5: Σουλφονυλαμινοκαρβονυλοτριαζολινόνες 313
6.2.3 G: Αναστολείς βιοσύνθεσης αρωματικών αμινοξέων (ένζυμο EPSPS) 314
6.2.4 H: Αναστολείς βιοσύνθεσης γλουταμίνης (ένζυμο GS) 322
6.2.5 I: Αναστολείς βιοσύνθεσης φυλλικού οξέος (ένζυμο DHPS) 325
6.2.6 Μ: Αποσυζεύκτες αναπνευστικής αλυσίδας από βιοσύνθεση ΑΤΡ 326
6.2.7 N: Αναστολείς βιοσύνθεσης λιπαρών οξέων με >18 C (ένζυμα elongases) 327
6.2.7.1: Θειοκαρβαμιδικά 330
6.2.7.2: Βενζοφουράνες 331
6.2.7.3: Χλωροκαρβοξυλικά οξέα ή χλωριωμένα αλειφατικά 332
6.2.7.4: Φωσφοροδιθειικά 332
6.3 Αναστολείς αύξησης/διαίρεσης του κυττάρου 333
6.3.1 Κ: Αναστολείς διαίρεσης του κυττάρου 333
6.3.1.1 Κ1: Αναστολείς μίτωσης (α-, β-tubulin, συγκρότηση μικροσωληνίσκων) 333
6.3.1.1.1: Δινιτροανιλίνες 336
6.3.1.1.2: Πυριδίνες 337
6.3.1.1.3: Παράγωγα φθαλικού (ή βενζοϊκού) οξέος 338
6.3.1.1.4: Φωσφοροαμιδικά ή φωσφοροαμιδοθειικά 338
6.3.1.1.5: Βενζαμίδια 338
6.3.1.2 Κ2: Αναστολείς μίτωσης (α-, β-tubulin, οργάνωση μικροσωληνίσκων) 339
6.3.1.3 Κ3: Αναστολείς κυτταροδιαίρεσης (ένζυμα elongases) 340
6.3.1.3.1: Χλωροακεταμίδια 341
6.3.1.3.2: Ακεταμίδια 342
6.3.1.3.3: Οξυακεταμίδια 343
6.3.1.3.4: Τετραζολινόνες 343
6.3.1.3.5: Διάφορα ζιζανιοκτόνα 344
6.3.2 L: Αναστολείς βιοσύνθεσης κυτταρίνης (ένζυμο CESA) 344
6.3.2.1: Νιτρίλια 346
6.3.2.2: Βενζαμίδια 346
6.3.2.3: Κινολινοκαρβοξυλικά οξέα 347
6.3.2.4: Τριαζολοκαρβοξαμίδια και αλκυλαζίνες 347
6.3.3 O: Ζιζανιοκτόνα με δράση αυξίνης (πρωτεΐνη TIR1) 347
6.3.3.1: Φαινοξυαλκανοϊκά 354
6.3.3.2: Βενζοϊκά παράγωγα 357
6.3.3.3: Πυριδινοκαρβοξυλικά οξέα 358
6.3.3.4: Κινολινοκαρβοξυλικά οξέα 359
6.3.3.5: Βενζοθειαζόλες ή Βενζοθειαζολόνες 359
6.3.4 P: Αναστολείς μεταφοράς ενδογενούς αυξίνης 360
6.4 Ζ: Ζιζανιοκτόνα με άγνωστο τρόπο δράσης 361
6.4.1: Διθειοκαρβαμιδικά 361
6.4.2: Θειαδιαζινοθειόνες 362
6.4.3: Διάφορα ζιζανιοκτόνα 363
6.5 Ανακεφαλαίωση τρόπων δράσης ζιζανιοκτόνων 363
6.6. Πορεία εξέλιξης ζιζανιοκτόνων 366
Βιβλιογραφία 374
7. Ανθεκτικότητα ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα 383
7.1 Μορφές ανθεκτικότητας ζιζανίων 383
7.2 Μηχανισμοί ανθεκτικότητας ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα 386
7.2.1 Μηχανισμοί στόχου δράσης ζιζανιοκτόνων 387
7.2.1.1 Τροποποίηση στόχου δράσης ζιζανιοκτόνων 387
7.2.1.2 Υπερπαραγωγή ενζύμου-στόχου δράσης ζιζανιοκτόνων 388
7.2.2 Μηχανισμοί μη στόχου δράσης ζιζανιοκτόνων 389
7.2.2.1 Μεταβολισμός ζιζανιοκτόνου 389
7.2.2.2 Μειωμένη μετακίνηση ζιζανιοκτόνου στον χώρο δράσης 392
7.2.2.3 Προστασία φυτών από δευτερογενείς επιδράσεις ζιζανιοκτόνων 393
7.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη ανθεκτικότητας ζιζανίων 394
7.3.1 Χαρακτηριστικά ζιζανίου 394
7.3.2 Ιδιότητες ζιζανιοκτόνου 398
7.3.3 Γεωργική πρακτική 399
7.4 Ανθεκτικότητα ζιζανίων με βάση τον τρόπο δράσης ζιζανιοκτόνων 407
7.4.1 Αναστολείς λειτουργίας του φωτοσυστήματος II 407
7.4.2 Αναστολείς λειτουργίας του φωτοσυστήματος I 410
7.4.3 Αναστολείς βιοσύνθεσης χλωροφύλλης (ένζυμο PPG-O) 410
7.4.4 Αναστολείς βιοσύνθεσης καροτενοειδών (ένζυμο PDS, 4-HPPD ή DOXP) 411
7.4.5 Αναστολείς βιοσύνθεσης λιπαρών οξέων με 16-18 C (ένζυμο ACCase) 411
7.4.6 Αναστολείς βιοσύνθεσης αμινοξέων με διακλαδισμένη αλυσίδα (ένζυμο ALS) 414
7.4.7 Αναστολείς βιοσύνθεσης αρωματικών αμινοξέων (ένζυμο EPSPS) 419
7.4.8 Αναστολείς βιοσύνθεσης γλουταμίνης (ένζυμο GS) 422
7.4.9 Αναστολείς βιοσύνθεσης λιπαρών οξέων με >18 C (ένζυμα elongases) 422
7.4.10 Αναστολείς μίτωσης (πρωτεΐνη tubulin, συγκρότηση μικροσωληνίσκων) 423
7.4.11 Ζιζανιοκτόνα με δράση αυξίνης 423
7.5 Διεθνής κατάσταση ανθεκτικότητας ζιζανίων 426
7.6 Διάγνωση και ταυτοποίηση ανθεκτικότητας ζιζανίων 428
7.7 Διαχείριση ανθεκτικότητας ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα 432
Βιβλιογραφία 434
8. Γενετικά τροποποιημένα φυτά με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα 443
8.1 Εισαγωγή 443
8.2 Μέθοδοι δημιουργίας φυτών με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα 444
8.2.1 Ανθεκτικά φυτά κλασικής βελτίωσης 445
8.2.2 Ανθεκτικά φυτά γενετικής μηχανικής (μέθοδοι μεταφοράς νέου γονιδίου) 447
8.2.2.1 ΓΤ ανθεκτικά φυτά στο glyphosate λόγω τροποποίησης του ενζύμου EPSPS 447
8.2.2.2 ΓΤ ανθεκτικά φυτά στο glyphosate λόγω μεταβολισμού 448
8.2.2.3 ΓΤ ανθεκτικά φυτά στο glufosinate 450
8.2.2.4 ΓΤ ανθεκτικά φυτά στα ζιζανιοκτόνα bromoxynil, 2,4-D, dicamba
και σουλφονυλουρίες 451
8.2.2.5 ΓΤ ανθεκτικά φυτά σε ζιζανιοκτόνα με ανθρώπινα γονίδια 452
8.2.3 Ανθεκτικά φυτά μέσω επεξεργασίας γονιδίου (CRISPR-Cas9) 453
8.3 Οφέλη από την καλλιέργεια ΓΤ φυτών 454
8.4 Επιπτώσεις από την καλλιέργεια ΓΤ φυτών 455
8.4.1 Τεχνολογικές επιπτώσεις 455
8.4.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 456
8.4.3 Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 459
8.4.4 Διατροφικές επιπτώσεις από προϊόντα ΓΤ φυτών 459
8.4.5 Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από glyphosate 463
8.5 Διεθνής κατάσταση ΓΤ φυτών 464
8.6 Νέες τάσεις στη δημιουργία ΓΤ φυτών 465
8.7 Μέλλον των ΓΤ φυτών με ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνα 466
Βιβλιογραφία 469

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1140 g