Βιολογική Εκτροφή Ζώων

30,00 

συγγραφείς: Θανάσης Παπαθεοδώρου, Ντίνα Νικολάου, Έλενα Τζωρτζάκη
έτος έκδοσης: 2007
σελίδες: 254
εικόνες: 122
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-32-8

Κωδικός προϊόντος: Β0035 Κατηγορία:

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία εκ μέρους των καταναλωτών, ιδιαίτερα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, με τη ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ και τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με συνέπεια να διαφοροποιούνται συνεχώς τα δεδομένα και να υπάρχει ένα σημαντικό κενό σε γνώση και πληροφόρηση.

Το βιβλίο «Βιολογική Εκτροφή Ζώων» έρχεται να καλύψει το κενό αυτό συγκεντρώνοντας πολύτιμο υλικό από σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές, την πρόσφατη νομοθεσία, και τις εμπειρίες της ελληνικής πραγματικότητας στον τομέα της βιολογικής κτηνοτροφίας. Παρουσιάζει την εικόνα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δίνοντας έμφαση στις σύγχρονες τάσεις παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
Περιγράφονται οι φυλές των παραγωγικών ζώων, εξηγούνται με καταληπτό και αποτελεσματικό τρόπο οι αρχές και οι κανόνες της βιολογικής κτηνοτροφίας και ο τρόπος εφαρμογής τους στην πράξη, καθώς και τα συστήματα ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Δίδονται ιδιαιτέρως χρήσιμα στοιχεία για την αγορά βιολογικών προϊόντων και τα διαθέσιμα κίνητρα και προγράμματα για την άσκηση της βιολογικής κτηνοτροφίας.
Το βιβλίο «Βιολογική Εκτροφή Ζώων» είναι ένα χρήσιμο, πρακτικό, αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο βοήθημα για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί και να ασχοληθεί συστηματικά με τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία.

Περιεχόμενα:
Ευχαριστίες 9
Πρόλογος 11
Συντμήσεις – Συμβολισμοί 13
Εισαγωγή 15
Κεφάλαιο Α: Γενικά περί Βιολογικής Γεωργίας 19
1. Γεωργία και Περιβάλλον 19
2. Εισαγωγή στη βιολογική γεωργία 23
3. Η ιστορία των κινημάτων της βιολογικής γεωργίας 26
4. Εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας 32
4.1. Η βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία στον κόσμο 34
4.2. Η βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία στην Ευρώπη 38
4.3. Η βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία στην Ελλάδα 47
5. Οι προοπτικές ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας – κτηνοτροφίας 53
Κεφάλαιο Β: Μορφές Άσκησης της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 59
1. Κυριότερες μορφές άσκησης της γεωργίας 59
2. Κυριότερες μορφές άσκησης της κτηνοτροφίας 61
3. Σύγχρονες τάσεις και συστήματα παραγωγής γεωργικών προϊόντων 65
3.1. Προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ 65
3.2. Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα 66
3.3. Προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 67
3.4. Βόειο Κρέας Ποιότητας 68
3.5. Χοιρινό κρέας ποιότητας 69
3.6. Ειδικές πτηνοτροφικές εκτροφές 69
3.7. Ποιοτικά προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών 70
3.8. Συστήματα ISO και HACCP 71
3.9. Το πρωτόκολλο EUREPGAP 72
Κεφάλαιο Γ: Το Εγχώριο Ζωικό Γενετικό Υλικό 75
1. Γενετικό υλικό κατάλληλο για βιολογική εκτροφή 75
2. Εγχώριες φυλές και πληθυσμοί 76
2.1. Προβάτων και αιγών 76
2.1.1. Αιγαιοπελαγίτικη 76
2.1.2. Άρτας (Φριζάρτα, Φρισλανδόμορφο) 77
2.1.3. Βλάχικη 77
2.1.4. Καραγκούνικη 79
2.1.5. Καρύστου 79
2.1.6. Κοζάνης 79
2.1.7. Μυτιλήνης (Λέσβου) 81
2.1.8. Σερρών 81
2.1.9. Σφακίων 82
2.1.10. Χίου 82
2.1.11. Αίγα (γίδα) Σκοπέλου 83
2.1.12. Εγχώρια αβελτίωτη γίδα 83
2.2. Βοοειδών, βουβάλων και βισόνων 84
2.2.1. Βοοειδή 84
2.2.2. Βούβαλοι 87
2.2.3. Βίσονες 88
2.3. Χοίρων 89
2.4. Ιπποειδών 90
2.4.1. Άλογο Θεσσαλίας 90
2.4.2. Άλογο Κρήτης 90
2.4.3. Άλογο Ορεινής Ηλείας 91
2.4.4. Άλογο Πεδινής Ηλείας 92
2.4.5. Άλογο Πίνδου 92
2.4.6. Άλογο Ροδόπης 93
2.4.7. Αλογάκι Σκύρου 93
2.4.8. Εγχώρια φυλή όνων 93
2.5. Πουλερικών 94
2.5.1. Όρνιθα 94
2.5.2. Πάπια 95
2.5.3. Χήνα 95
2.5.4. Φραγκόκοτα 95
2.5.5. Ινδόρνιθα-Γαλοπούλα 97
2.6. Μελισσών 97
2.6.1. Καρνιολική μέλισσα 98
2.6.2 Κεκρόπια μέλισσα 98
2.6.3. Κρητική μέλισσα 98
2.6.4. Μακεδονική μέλισσα 98
3. Ελληνικός ποιμενικός σκύλος 98
Κεφάλαιο Δ: Αρχές και Κανόνες Παραγωγής στη Βιολογική Κτηνοτροφία 101
1. Γενικές αρχές βιολογικής κτηνοτροφίας 101
2. Μετατροπή εκτάσεων, ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων 103
2.1. Μετατροπή εκτάσεων σε βιολογικές 103
2.2. Μετατροπή ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων 103
3. Καταγωγή ζώων 104
4. Διατροφή ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία 107
4.1. Αρχές και κανόνες διατροφής 107
4.2. Επιτρεπόμενες ζωοτροφές & πρόσθετα ζωοτροφών 110
5. Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρική αγωγή 112
6. Πρακτικές διαχείρισης, μεταφορά ζώων και αναγνώριση προϊόντων 114
7. Χώροι ελεύθερης κίνησης και στέγαση των ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία 115
7.1. Γενικές απαιτήσεις 115
7.2. Σταβλικές εγκαταστάσεις 116
7.3. Χώροι ελεύθερης κίνησης 119
8. Κτηνοτροφικά απόβλητα στη βιολογική κτηνοτροφία 122
9. Βιολογική εκτροφή των μελισσών 123
9.1. Γενικές αρχές 123
9.2. Περίοδος μετατροπής και καταγωγή των μελισσών για βιολογική εκτροφή 124
9.3. Θέση των μελισσοκομείων 124
9.4. Διατροφή των μελισσών στη βιολογική μελισσοκομία 125
9.5. Μελισσοκομικές πρακτικές εκτροφής 126
9.6. Πρόληψη των νόσων και κτηνιατρικές αγωγές στη βιολογική μελισσοκομία 127
Κεφάλαιο E: Εφαρμογή Αρχών και Κανόνων Παραγωγής στη Βιολογική Κτηνοτροφία 129
1. Βιολογική κτηνοτροφία και διατροφή στην πράξη 129
1.1. Διατροφή πτηνών και χοίρων στη βιολογική κτηνοτροφία 133
1.1.1. Διατροφή ορνιθίων κρεοπαραγωγής-broilers 133
1.1.2. Διατροφή ωοπαραγωγών ορνίθων 134
1.1.3. Διατροφή χοίρων 135
1.2. Διατροφή αιγο-προβάτων και βοοειδών στη βιολογική κτηνοτροφία 136
1.2.1. Διατροφή αιγο-προβάτων 136
1.2.2. Διατροφή βοοειδών 137
2. Ολιστική κτηνιατρική στη βιολογική κτηνοτροφία 138
3. Ευζωία των ζώων 141
4. Ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων στη βιολογική κτηνοτροφία 145
Κεφάλαιο ΣΤ: Συστήματα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 147
1. Η σημασία του ελέγχου 147
2. Βασικές αρχές του ελέγχου 148
3. Έλεγχοι – Δειγματοληψίες 150
4. Συστήματα ελέγχου και πιστοποίησης 152
5. Το Ελληνικό σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης 153
5.1. Αρμόδιες αρχές ελέγχου 154
5.2. Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης 155
5.3. Διαδικασία ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης 157
6. Πιστοποίηση 159
7. Επισήμανση 160
8. Εισαγωγές Βιολογικών Προϊόντων 162
9. Παρατυπίες – Κυρώσεις 164
Κεφάλαιο Z: Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός.
και Εθνικό Πρότυπο των ΗΠΑ 167
1. Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη βιολογική γεωργία 167
1.1. Εισαγωγή 167
1.2. Δράσεις του ΕΣΔ 168
2. Τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2092/91 (Νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός) 172
3. Σύγκριση Κανονισμού και εθνικού προτύπου των ΗΠΑ 175
Κεφάλαιο Η: Αγορά Βιολογικών Προϊόντων 179
1. Η εξέλιξη της αγοράς βιολογικών προϊόντων 179
2. Εμπορία και μεταποίηση βιολογικών προϊόντων 182
3. Προβλήματα της αγοράς 185
3.1. Δίκτυα διανομής βιολογικών προϊόντων 186
3.2. Τιμολόγηση των βιολογικών προϊόντων 191
3.3. Ενημέρωση των καταναλωτών 193
4. Μέτρα ενίσχυσης της αγοράς 194
5. Τάσεις και προοπτικές της αγοράς 195
Κεφάλαιο Θ: Κίνητρα – Προγράμματαγια τη Βιολογική Κτηνοτροφία 199
1. Καταναλωτικά κίνητρα 199
2. Κίνητρα – Προγράμματα για τη δημιουργία υποδομών 203
3. Πρόγραμμα εισοδηματικών ενισχύσεων – Λοιπά μέτρα 205
4. Σκοπιμότητα και σωστή αξιοποίηση των κινήτρων 207
5. Η βιολογική κτηνοτροφία χωρίς κίνητρα 208
Επίλογος 211
Βιβλιογραφία 213
Οι Συγγραφείς 219

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 460 g