Τα Μικροθρεπτικά Στοιχεία στο Αγροτικό Οικοσύστημα

33,00 35,00 

συγγραφέας: Δ.Α. Αναλογίδης
έτος έκδοσης: 2007
σελίδες: 368
εικόνες: 46
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-31-1

Κωδικός προϊόντος: Β0036 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη επιστημονική πραγματεία αναφορικά με το ρόλο των μικροθρεπτικών στοιχείων (ιχνοστοιχείων) στον αγροτικό τομέα με έμφαση στο αγροοικολογικό περιβάλλον. Είναι μία εμπεριστατωμένη κριτική ανασκόπηση και σύνθεση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των σύγχρονων εξελίξεων του γνωστικού αυτού αντικειμένου, με τις σημαντικότερες εφαρμοσμένες προεκτάσεις του.
Το πεδίο του συγγράματος είναι δομημένο σε 3 μέρη.

Το πρώτο αναλύει την προέλευση, και φυσικο-χημική συμπεριφορά των μικροθρεπτικών στοιχείων στα μητρικά πετρώματα και στα εδάφη.
Το δεύτερο διαπραγματεύεται τις μεταβολικές δράσεις και φυσιολογικές λειτουργίες των μικροθρεπτικών στους ζωντανούς οργανισμούς με έμφαση στο φυτικό βασίλειο.
Τέλος, το τρίτο μέρος ασχολείται και αιτιολογεί το ρόλο των μικροθρεπτικών στην αγροτική παραγωγή και αναλύει τη μεθοδολογία διάγνωσης και διαχείρισης των προβλημάτων τροφοπενίας και τοξικότητας των ιχνοστοιχείων στα καλλιεργούμενα φυτά και στα αγροτικά ζώα.
Το έργο αυτό προορίζεται να καλύψει το σημαντικό κενό που υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία στον εν λόγω τομέα. Απευθύνεται στο γεωτεχνικό, το βιολόγο και τον οικολόγο και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα προπτυχιακού, αλλά και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Περιεχόμενα:

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 5
ΣΥΜΒΟΛΑ & ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 11
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΑ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κεφάλαιο 1: Προέλευση & Χημικά Χαρακτηριστικά Μικροθρεπτικών Στοιχείων 23
1.1. Τα Μικροθρεπτικά στο Περιοδικό Σύστημα 23
1.2. Aποσάθρωση Πετρωμάτων και Εδαφογένεση 25
1.3. Ορυκτές Ενώσεις Μικροθρεπτικών 27
1.4. Περιεκτικότητα Μικροθρεπτικών του Εδάφους 32
Κεφάλαιο 2: Γενικές Οψεις Δυναμικής Ισορροπίας Μικροθρεπτικών στα Εδάφη 35
2.1. Το Λειτουργικό Σύστημα των Εδαφικών Μικροθρεπτικών 35
2.2. Διαλυτοποίηση 36
2.3. Επιδράσεις του pH και του Δυναμικού Οξειδοαναγωγαναγωγήής 38
2.4. Ανταλλαγή Κατιόντων 41
2.5. Συγκράτηση σε Στερεά Συστατικά 42
Κεφάλαιο 3: Τα Μικροθρεπτικά στην Οργανική Φάση του Εδάφους 49
3.1. Βιοτικοί Παράγοντες 50
3.2. Χηλικά Σύμπλοκα 52
3.3. Χημική Ισορροπία Χηλικών Συμπλόκων 56
3.4. Συνθετικές Χηλικές Ενώσεις 59
3.5. Φυσικώς Απαντώμενοι Χηλικοί Παράγοντες των Εδαφών 63
3.6. Χουμικά και Φουλβικά Οξέα 69
Κεφάλαιο 4: Ειδικές Οψεις Εδαφικών Μικροθρεπτικών 75
4.1. Εδαφικός Σίδηρος 75
4.2. Εδαφικό Μαγγάνιο 86
4.3. Εδαφικός Ψευδάργυρος 90
4.4. Εδαφικός Χαλκός 95
4.5. Εδαφικό Μολυβδαίνιο 98
4.6. Εδαφικό Βόριο 103
4.7. Εδαφικό Χλώριο 108
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Κεφάλαιο 5: Γενικές Φυσιολογικές Λειτουργίες 113
5.1. Απαραίτητα Μικροθρεπτικά Στοιχεία 113
5.2. Πρόσληψη Μικροθρεπτικών Στοιχείων 117
5.3. Βασικοί Μηχανισμοί Δράσεως των Μικροθρεπτικών 127
Κεφάλαιο 6: Μικροθρεπτικά Κατιόντα Fe, Mn, Zn, Cu 133
6.1. Σίδηρος (Fe) 133
6.2. Μαγγάνιο (Mn) 147
6.3. Ψευδάργυρος (Zn) 152
6.4. Χαλκός (Cu) 160
Κεφάλαιο 7: Μικροθρεπτικά Ανιόντα Mo, B, Cl 165
7.1. Μολυβδαίνιο (Mo) 165
7.2. Βόριο (Β) 170
7.3 Χλώριο (Cl) 178
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Κεφάλαιο 8: Διαθεσιμότητα Mικροθρεπτικών Στοιχείων 183
8.1. Συνθήκες Διαθεσιμότητας Μικροθρεπτικών: Γενική Ανασκόπηση 184
8.2. Εκτίμηση Διαθεσιμότητας Μικροθρεπτικων Στοιχείων 193
Κεφάλαιο 9: Ο Σίδηρος στη Γεωργική Παραγωγή 215
9.1. Συνθήκες Τροφοπενίας (Στρες) Σιδήρου 216
9.2. Συμπτώματα Χλώρωσης Σιδήρου 220
9.3. Αντιμετώπιση Χλώρωσης Σιδήρου 221
9.4. Τοξικότητα Σιδήρου 228
9.5. Εκτίμηση Θρεπτικής Διαθεσιμότητας Σιδήρου 229
9.6. Ο Σίδηρος στη Ζωϊκή Παραγωγή 231
Κεφάλαιο 10: Το Μαγγάνιο στη Γεωργική Παραγωγή 233
10.1. Συνθήκες Τροφοπενίας Μαγγανίου 234
10.2. Συμπτώματα Τροφοπενίας Μαγγανίου 238
10.3. Αντιμετώπιση Τροφοπενίας Μαγγανίου 240
10.4. Τοξικότητα Μαγγανίου 243
10.5. Εκτίμηση Θρεπτικής Διαθεσιμότητας Μαγγανίου 246
10.6. Το Μαγγάνιο στη Ζωϊκή Παραγωγή 248
Κεφάλαιο 11: Ο Ψευδάργυρος στη Γεωργική Παραγωγή 251
11.1. Συνθήκες Τροφοπενίας Ψευδαργύρου 252
11.2. Συμπτώματα Τροφοπενίας Ψευδαργύρου 256
11.3. Αντιμετώπιση Τροφοπενίας Ψευδαργύρου 257
11.4. Toξικότητα Ψευδαργύρου 263
11.5. Εκτίμηση Θρεπτικής Διαθεσιμότητας Ψευδαργύρου 266
11.6. Ο Ψευδάργυρος στη Ζωϊκή Παραγωγή 269
Κεφάλαιο 12: Ο Χαλκός στη Γεωργική Παραγωγή 273
12.1. Συνθήκες Τροφοπενίας Χαλκού 274
12.2. Συμπτώματα Τροφοπενίας Χαλκού 277
12.3. Αντιμετώπιση Τροφοπενίας Χαλκού 279
12.4. Πλεονασματικότητα και Τοξικότητα Χαλκού 283
12.5. Εκτίμηση Θρεπτικής Διαθεσιμότητας Xαλκού 285
12.6. Ο Χαλκός στη Ζωϊκή Παραγωγή 290
Κεφάλαιο 13: Το Μολυβδαίνιο στη Γεωργική Παραγωγή 293
13.1. Συνθήκες Τροφοπενίας Μολυβδαινίου 294
13.2 Συμπτώματα Τροφοπενίας Μολυβδαινίου 300
13.3. Αντιμετώπιση της Τροφοπενίας Μολυβδαινίου 301
13.4. Πλεονασματικότητα και Τοξικότητα Moλυβδαινίου 305
13.5. Εκτίμηση Θρεπτικής Διαθεσιμότητας Μολυβδαινίου 306
13.6. Το Μολυβδαίνιο στη Ζωϊκή Παραγωγή 309
Κεφάλαιο 14: Το Βόριο στη Γεωργική Παραγωγή 311
14.1. Συνθήκες Τροφοπενίας Βορίου 312
14.2. Συμπτώματα Τροφοπενίας Βορίου 317
14.3. Αντιμετώπιση Τροφοπενίας Βορίου 321
14.4. Πλεονασματικότητα και Τοξικότητα Βορίου 325
14.5. Εκτίμηση Θρεπτικής Διαθεσιμότητας Βορίου 329
Κεφάλαιο 15: Το Χλώριο στη Γεωργική Παραγωγή 335
15.1. Τροφοπενία Χλωρίου 335
15.2. Συμπτώματα Τροφοπενίας Χλωρίου 336
15.3. Τοξικότητα Χλωρίου 337
15.4. Το Χλώριο στη Ζωϊκή Παραγωγή 341
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 343
A. Γενική βιβλιογραφία 343
Β. Ερευνητικά δημοσιεύματα 348
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ 361
Α. Ευρετήριο ελληνικών όρων 361
Β. Ευρετήριο αγγλικών όρων 366

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 775 g
Τύπος εξώφυλλου

Μαλακό εξώφυλλο, Σκληρό εξώφυλλο