Σαλιγκαροτροφία: Το Σαλιγκάρι και η Εκτροφή του

22,00 

συγγραφέας: Αβραάμ Νικολαΐδης
έτος έκδοσης: 2011
σελίδες: 99
εικόνες: 40
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-42-7

Κωδικός προϊόντος: Β0047 Κατηγορία:

Περιγραφή

Τα σαλιγκάρια εκτιμώνται ιδιαίτερα σήμερα για τη διατροφική τους, και όχι μόνο, αξία και η ζήτησή τους στη διεθνή αγορά είναι αυξανόμενη. Η συλλογή των φυσικά αναπτυσσόμενων σαλιγκαριών έχει προ πολλού πάψει να αποτελεί τη βάση για την κάλυψη της ζήτησης, αφού και ανεπαρκής είναι και το προϊόν της δεν έχει τα χαρακτηριστικά ποιότητας και ασφάλειας που ζητά ο καταναλωτής. Έτσι η εκτροφή σαλιγκαριών, σε επιχειρηματική βάση, έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κλάδο της αγροτικής παραγωγής με πολύ καλές προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, η εκτροφή σαλιγκαριών για να γίνει με επιτυχία απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, καλή οργάνωση και τεχνολογική υποστήριξη του εκτροφέα.

Το βιβλίο αυτό γράφθηκε κυρίως για να παράσχει τις βασικές γνώσεις στον υποψήφιο Έλληνα εκτροφέα και περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη βιολογία του σαλιγκαριού, για τα δύο σύγχρονα συστήματα εκτροφής (ανοιχτό και κλειστό), καθώς και για τους κανόνες εκτροφής που διασφαλίζουν την καλή παραγωγικότητα και την ποιότητα στις συνθήκες της χώρας μας. Περιέχονται επίσης πολλά ακόμα στοιχεία για τη διατροφική αξία και τις άλλες ιδιότητες του σαλιγκαριού που κάνουν το βιβλίο χρήσιμο και στον καταναλωτή αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για το σαλιγκάρι.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή…………………………………………………………………………. 7

Κεφάλαιο 1: Γενικά στοιχεία ……………………………………………. 11

1.1. Ανάλυση της αγοράς…………………………………………………..11

1.2. Εμπορεύσιμα είδη σαλιγκαριών ………………………………..13

1.3. Στοιχεία ανατομίας, μορφολογίας και βιολογίας του σαλιγκαριού ………..13

1.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά. Μορφολογία, ανατομία …….. 13

1.3.2. Το κέλυφος …………………………………………………………..  16

1.3.3. Η νάρκη του σαλιγκαριού ……………………………………… 17

1.3.4. Η αναπαραγωγή ……………………………………………………. 18

1.3.5. Η ανάπτυξη και η αύξηση ……………………………………… 21

1.3.6. Το φαινόμενο της ομοζυγωτίας ……………………………… 23

1.3.7. Φυσιολογικά δεδομένα, οι συνθήκες διαβίωσης ……. 23

1.3.8. Η συντήρηση-διατήρηση των σαλιγκαριών ……………. 25

1.3.9. Οι βιότοποι ………………………………………………………….. . 26

1.4. Εχθροί και ασθένειες ………………………………………………….26

Κεφάλαιο 2: Το σαλιγκάρι Helix aspersa και τα συστήματα εκτροφής του……..31

2.1. Το σαλιγκάρι Helix aspersa ………………………………………..31

2.1.1. Συστηματική κατάταξη …………………………………………… 31

2.1.2. Γεωγραφική εξάπλωση …………………………………………… 31

2.1.3. Τα πλεονεκτήματα του Helix aspersa ……………………. 32

2.2. Είδη εκτροφής …………………………………………………………. .33

Κεφάλαιο 3: Ο ανοικτός τύπος (εκτατικός) εκτροφής………..35

3.1. Σχεδιασμός του χώρου ……………………………………………….35

3.2. Η τροφή των σαλιγκαριών εκτατικής εκτροφής …………..36

3.3. Το έδαφος …………………………………………………………………..36

3.4. Εργασίες πριν την εγκατάσταση …………………………………..37

3.5. Τα παρτέρια αναπαραγωγής και πάχυνσης …………………37

3.6. Το γενετικό υλικό, οι γεννήτορες …………………………………..40

3.7. Η πάχυνση …………………………………………………………………..41

3.8. Οι αποδόσεις ……………………………………………………………….41

3.9. Πότισμα φυτών και δροσισμός των σαλιγκαριών ……….. .41

3.10. Η συλλογή των σαλιγκαριών ………………………………………..42

3.11. Η διαχείμανση των σαλιγκαριών ………………………………….43

3.12. Το «στέγνωμα» των σαλιγκαριών ………………………………..44

3.13. Πωλήσεις, τιμές σαλιγκαριών εκτατικής εκτροφής ……..44

3.14. Πρωτόκολλα εργασίας, χρόνος απασχόλησης ……………45

3.15. Κόστος κατασκευής …………………………………………………..45

3.16. Πλεονεκτήματα της εκτατικής εκτροφής ……………………46

Κεφάλαιο 4: Το κλειστό σύστημα εκτροφής…………………………47

4.1. Αναπαραγωγή σε ελεγχόμενες συνθήκες ……………………….48

4.1.1. Τα στάδια της αναπαραγωγής…………………………………… 48

4.1.2. Η μονάδα αναπαραγωγής ………………………………………… 48

4.1.3. Συνθήκες μέσα στο εκκολαπτήριο …………………………… 49

4.1.4. Οι γεννήτορες …………………………………………………………… 50

4.1.5. Εγκλιματισμός/Προσαρμοστικότητα ……………………….. 52

4.2. Αναπαραγωγή στο χώρο του διχτυοκηπίου ………………….53

4.3. Η πάχυνση στο χώρο του διχτυοκηπίου ………………………54

4.3.1. Η εκλογή του αγροτεμαχίου ……………………………………… 54

4.3.2. Εργασίες πριν την κατασκευή του διχτυοκηπίου ……….55

4.3.3. Κατασκευή του διχτυοκηπίου ……………………………………55

4.3.4. Ο δροσισμός ………………………………………………………………60

4.3.5. Ηλεκτροφόρος περίφραξη…………………………………………..61

4.3.6. Οι διαμερισματοποιήσεις, οι διάδρομοι και το χαλίκι ….62

4.3.7. Τα σκέπαστρα και οι ταΐστρες …………………………………….64

4.3.8. Φωτισμός και αυτοματισμοί ……………………………………….67

4.3.9. Ο αερισμός …………………………………………………………………68

4.3.10. Η διατροφή των σαλιγκαριών ……………………………………68

4.3.11. Η πάχυνση εντός του διχτυοκηπίου …………………………72

4.3.12. Η παραγωγικότητα μιας μονάδας εκτροφής …………….73

4.3.13. Η μέθοδος της κυψέλης/κουρτίνας ………………………….74

Κεφάλαιο 5: Κοστολόγηση, Ποιότητα, Θρεπτική αξία …………..75

5.1. Ανάλυση στοιχείων κόστους ………………………………………….75

5.1.1. Οικονομικοί ορισμοί ………………………………………………….75

5.1.2. Στρατηγική Marketing ………………………………………………..78

5.1.3. Κοστολόγηση υλικών και υπηρεσιών ………………………….78

5.1.4. Αποδόσεις, εργασία, χρόνος απόσβεσης, κόστος παραγωγής, γεωργικό εισόδημα…..81

5.1.5. Οικονομικές ενισχύσεις ………………………………………………83

5.1.6. Παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή ………………83

5.2. Ποιότητα των σαλιγκαριών …………………………………………….84

5.2.1. Οργάνωση της εργασίας ……………………………………………..84

5.2.2. Ποιοτικός έλεγχος……………………………………………………….85

5.2.3. Πιστοποίηση των σαλιγκαριών ……………………………………87

5.2.4. Ιχνηλασιμότητα …………………………………………………………..88

5.3. Παροχή τεχνογνωσίας ……………………………………………………88

5.3.1.Τεχνογνωσία μέσω εταιριών, Υπηρεσιών ………………………89

5.3.2. Εκτροφεία σαλιγκαριών ………………………………………………90

5.3.3. Λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες ……………………………..91

5.4. Διάθεση και τιμές των σαλιγκαριών ………………………………..91

5.5. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκτροφείου σαλιγκαριών ….93

5.6. Διατροφική αξία των σαλιγκαριών ………………………………….95

5.7. Τελικές εκτιμήσεις ………………………………………………………….96

Βιβλιογραφία…………………………………………………………………………99

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 240 g