Οδηγός Αναγνώρισης των Ζιζανίων της Ελλάδας Μέρος 2ο (από 2)

20,00 

συγγραφέας: Κ.Ν. Γιαννοπολίτης
έτος έκδοσης: 2004
σελίδες: 176
εικόνες: 483
διαστάσεις: 21×28 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος

Κωδικός προϊόντος: Α0408 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το αφιέρωμα αυτό του περιοδικού Γεωργία και Κτηνοτροφία, που αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος στα «Ζιζάνια της Ελλάδας», περιλαμβάνει 117 είδη φυτών τα οποία είναι πάντοτε, ή μπορούν να γίνουν σ’ ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρά ζιζάνια σε καλλιέργειες της χώρας μας. Καλύπτονται 11 οικογένειες των δικοτυληδόνων (Amaranthaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Cruciferae, Euphorbiaceae, Geraniaceae, Labiatae, Leguminosae, Papaveraceae).

Οπως υποδηλώνεται και από τον τίτλο του αφιερώματος, κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει στην αναγνώριση των ειδών φυτών που απαντώνται ως ζιζάνια στην Ελλάδα. Μετά τα γενικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, για κάθε είδος παρουσιάζεται συνοπτικά η διάδοσή του, τα στοιχεία της βιολογίας του και όλες οι διαθέσιμες γι’ αυτό πληροφορίες που έχουν ενδιαφέρον από ζιζανιολογική άποψη. Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δίνεται στα χαρακτηριστικά αναγνώρισης του είδους και για το σκοπό αυτό παρατίθεται ένας μεγάλος αριθμός αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών. Το φωτογραφικό αυτό υλικό απεικονίζει τα διάφορα είδη στις συνθήκες της χώρας μας όπως καταγράφηκαν από το συγγραφέα στα περίπου 30 χρόνια που ασχολείται με το αντικείμενο.

Περιεχόμενα:

Πρόλογος
5

Οικογένεια Amaranthaceae
19

Οικογένεια Boraginaceae
31

Οικογένεια Caryophyllaceae
45

Οικογένεια Chenopodiaceae
57

Οικογένεια Convolvulaceae
68

Οικογένεια Cruciferae
79

Οικογένεια Euphorbiaceae
113

Οικογένεια Geraniaceae
123

Οικογένεια Labiatae
133

Οικογένεια Leguminosae
143

Οικογένεια Papaveraceae
159

Αναλυτικά περιεχόμενα:

Σελίδα Τίτλος
5 Πρόλογος
19-28 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ AMARANTHACEAE
20-21 AMARANTHUS ALBUS L. ΒΛΗΤΟ ΑΣΠΡΟ
21-22 AMARANTHUS BLITOIDES S. WATSON ΒΛΗΤΟ ΠΛΑΓΙΑΣΤΟ
22-23 AMARANTHUS DEFLEXUS L. ΒΛΗΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ
23-24 AMARANTHUS GRAECIZANS L. ΒΛΗΤΟ ΑΓΡΙΟ
24-25 AMARANTHUS HYBRIDUS L. ΒΛΗΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟ
25-27 AMARANTHUS RETROFLEXUS L. ΒΛΗΤΟ ΤΡΑΧΥ
27-28 AMARANTHUS VIRIDIS L. ΒΛΗΤΟ ΛΕΠΤΟ
31-42 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ BORAGINACEAE
32-33 ANCHUSA AZUREA MILL.
33-34 ANCHUSA OFFICINALIS L.
34-35 BUGLOSSOIDES ARVENSIS (L.) JOHNST. ΛΙΘΟΣΠΕΡΜΟ
35 CERINTHE SPP. ΚΕΡΙΝΘΗ
36-37 CYNOGLOSSUM SPP. ΣΚΥΛΟΓΛΩΣΣΕΣ
37 CYNOGLOSSUM CRETICUM MILL.
38-39 ECHIUM ITALICUM L.
39-40 HELIOTROPIUM SPP. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ
40-41 HELIOTROPIUM EUROPAEUM L. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΚΟΙΝΟ
41-42 NONEA VENTRICOSA (SIBTH. & SM.) GRISEB. ΝΟΝΕΑ
45-54 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CARYOPHYLLACEAE
46-47 AGROSTEMMA GITHAGO L. ΓΟΓΓΟΛΗ
47-48 CERASTIUM SPP. ΚΕΡΑΣΤΙΟ
49-50 SILENE VULGARIS (MOENCH) GARCKE ΒΟΪΔΟΚΡΑΤΗΣ
50-51 SPERGULARIA SPP. ΣΠΕΡΓΟΥΛΑΡΙΑ
51-52 STELLARIA MEDIA (L.) VILL. ΣΤΕΛΛΑΡΙΑ
53-54 VACCARIA PYRAMIDATA MED. ΒΑΚΚΑΡΙΑ
57-66 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CHENOPODIACEAE
59-62 CHENOPODIUM ALBUM L. ΛΟΥΒΟΥΔΙΑ
62-63 CHENOPODIUM MURALE L. ΛΟΥΒΟΥΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ
64-65 CHENOPODIUM VULVARIA L. ΒΡΩΜΟΛΟΥΒΟΥΔΙΑ
65-66 SALSOLA KALI L. ΑΛΜΥΡΙΔΙ
68-76 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CONVOLVULACEAE
69-71 CONVOLVULUS ARVENSIS L. ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΔΑ
71-74 CUSCUTA SPP. ΚΟΥΣΚΟΥΤΑ
74-76 IPOMOEA HEDERACEA JACQ. ΙΠΟΜΑΙΑ ΚΙΣΣΟΦΥΛΛΗ
79-109 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CRUCIFERAE
80-81 ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. ΑΡΑΒΙΔΟΨΗ
81-82 BERTEROA INCANA (L.) DC. ΒΕΡΤΕΡΟΑ
82-83 BRASSICA RAPA L. ΑΓΡΙΟ ΓΟΓΓΥΛΙ
83-85 BUNIAS ERUCAGO L. ΒΟΥΝΙΑΔΑ
85-86 CALEPINA IRREGULARIS (ASSO) THELL. ΚΑΛΕΠΙΝΑ
86-88 CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) MEDIC. ΚΑΨΕΛΛΑ
88-90 CARDARIA DRABA (L.) DESV. ΒΡΩΜΟΛΑΧΑΝΟ
90-91 DESCURAINIA SOPHIA (L.) WEBB EX PRANTL ΝΤΕΣΚΟΥΡΑΪΝΙΑ
91-92 ERUCA VESICARIA (L.) CAV. ΡΟΚΑ
92-93 ERYSIMUM GRAECUM BOISS. & HELDR. ΣΚΥΛΟΒΡΟΥΒΑ
93-94 HIRSCHFELDIA INCANA (JUSL.) LAGR.-FOSS. ΒΡΟΥΒΑ
94-96 LEPIDIUM GRAMINIFOLIUM L. ΛΕΠΙΔΙΟ
96-97 NASTURTIUM OFFICINALE R.BR ΝΕΡΟΚΑΡΔΑΜΟ
97-99 RAPHANUS RAPHANISTRUM L. ΡΑΠΑΝΙΔΑ
99-100 RAPISTRUM RUGOSUM (L.) ALL. ΡΑΠΙΣΤΡΟ
100-102 SINAPIS ALBA L. ΣΙΝΑΠΙ ΗΜΕΡΟ
102-103 SINAPIS ARVENSIS L. ΣΙΝΑΠΙ ΑΓΡΙΟ
104 SISYMBRIUM ALTISSIMUM L. ΣΙΣΥΜΠΡΙΟ ΨΗΛΟ
105-106 SISYMBRIUM IRIO L. ΣΙΣΥΜΠΡΙΟ ΙΡΙΟ
106-107 SISYMBRIUM OFFICINALE (L.) SCOP. ΣΙΣΥΜΠΡΙΟ ΚΟΙΝΟ
107-108 SISYMBRIUM ORIENTALE L. ΣΙΣΥΜΠΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
108-109 THLASPI SPP. ΘΛΑΣΠΙ
113-121 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ EUPHORBIACEAE
115-116 EUPHORBIA ALEPPICA L. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΑΛΕΠΠΙΚΟΣ
116-117 EUPHORBIA CHARACIAS L. ΦΛΩΜΟΣ
117-118 EUPHORBIA HELIOSCOPIA L. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΜΕΓΑΛΗ
118-119 EUPHORBIA PEPLUS L. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΜΙΚΡΗ
119-120 EUPHORBIA PLATYPHYLLOS L. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΗ
120-121 MERCURIALIS ANNUA L. ΣΚΑΡΟΛΑΧΑΝΟ
123-131 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GERANIACEAE
124-125 ERODIUM CICONIUM (L.) L’ HIR. ΒΕΛΟΝΙΔΑ ΚΥΚΝΙΟΣ
125-126 ERODIUM CICUTARIUM (L.) L’ HIR. ΒΕΛΟΝΙΔΑ ΚΟΙΝΗ
126-127 ERODIUM MALACOIDES (L.) L’ HIR. ΒΕΛΟΝΙΔΑ ΜΑΛΑΚΟΕΙΔΗΣ
127-128 ERODIUM MOSCHATUM (L.) L’ HIR. ΒΕΛΟΝΙΔΑ ΜΟΣΧΑΤΗ
128-130 GERANIUM SPP. ΓΕΡΑΝΙΑ
130-131 GERANIUM DISSECTUM L. ΓΕΡΑΝΙ ΔΙΣΧΙΔΕΣ
131 GERANIUM PURPUREUM VILL. ΓΕΡΑΝΙ ΠΟΡΦΥΡΟ
133-141 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ LABIATAE
134-135 LAMIUM AMPLEXICAULE L. ΔΩΔΕΚΑΝΘΙ
135-137 LAMIUM BIFIDUM CIRILLO ΛΑΜΙΟ ΔΙΛΟΒΟ
137-138 LAMIUM PURPUREUM L. ΛΑΜΙΟ ΠΟΡΦΥΡΟ
138-139 MENTHA SPP. ΜΕΝΤΑ
139-141 PHLOMIS FRUTICOSA L. ΑΣΦΑΚΑ
141 PRUNELLA VULGARIS L. ΒΟΥΤΥΡΟΧΟΡΤΟ
143-157 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ LEGUMINOSAE
145-146 GENISTA ACANTHOCLADA DC. ΑΦΑΝΑ
146-147 GLYCYRRHIZA GLABRA L. ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΑ
147-148 LATHYRUS SPP. ΑΓΡΙΟΛΑΘΟΥΡΙ
148-150 MEDICAGO SPP. ΜΗΔΙΚΗ
150-151 MELILOTUS OFFICINALIS (L.) PALL. ΜΕΛΙΛΟΤΟΣ
151-152 PSORALEA BITUMINOSA L. ΚΑΛΟΣΥΚΙ
152-154 SPARTIUM JUNCEUM L. ΣΠΑΡΤΟ
154-156 TRIFOLIUM SPP. ΑΓΡΙΟΤΡΙΦΥΛΛΑ
156-157 VICIA SPP. ΑΓΡΙΟΒΙΚΟΣ
159-167 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 (ΑΠΟ 2) – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ PAPAVERACEAE
160-161 FUMARIA CAPREOLATA L. ΚΑΠΝΟΧΟΡΤΟ ΑΝΑΡΙΧΩΜΕΝΟ
161-162 FUMARIA OFFICINALIS L. ΚΑΠΝΟΧΟΡΤΟ ΚΟΙΝΟ
162-164 HYPECOUM IMBERBE SM. ΥΠΗΚΟΟ
164 PAPAVER SPP. ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ
165-166 PAPAVER RHOEAS L. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΚΟΙΝΗ
166-167 PAPAVER DUBIUM L. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΜΑΚΡΟΚΑΡΠΗ
167 PAPAVER HYBRIDUM L. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΤΡΑΧΕΙΑ
168 PAPAVER ARGEMONE L. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΑΓΡΙΑ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 490 g