Οδηγός Αναγνώρισης των Ζιζανίων της Ελλάδας Μέρος 1ο (από 2)

20,00 

συγγραφέας: Κ.Ν. Γιαννοπολίτης
έτος έκδοσης: 2003
σελίδες: 176
εικόνες: 445
διαστάσεις: 21×28 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος

Κωδικός προϊόντος: Α0309 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το αφιέρωμα αυτό του περιοδικού Γεωργία και Κτηνοτροφία, που αποτελεί το πρώτο μέρος (από συνολικά 2 μέρη) ενός αφιερώματος στα «Ζιζάνια της Ελλάδας», περιλαμβάνει 150 είδη φυτών τα οποία είναι πάντοτε, ή μπορούν να γίνουν σ’ ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρά ζιζάνια σε καλλιέργειες της χώρας μας. Καλύπτονται όλα τα μονοκοτυλήδονα και τρεις οικογένειες των δικοτυληδόνων (Compositae, Polygonaceae, Cucurbitaceae).

Οπως υποδηλώνεται και από τον τίτλο του αφιερώματος, κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει στην αναγνώριση των ειδών φυτών που απαντώνται ως ζιζάνια στην Ελλάδα. Μετά τα γενικά χαρακτηριστικά της οικογένειας, για κάθε είδος παρουσιάζεται συνοπτικά η διάδοσή του, τα στοιχεία της βιολογίας του και όλες οι διαθέσιμες γι’ αυτό πληροφορίες που έχουν ενδιαφέρον από ζιζανιολογική άποψη. Ιδιαίτερη έμφαση βέβαια δίνεται στα χαρακτηριστικά αναγνώρισης του είδους και για το σκοπό αυτό παρατίθεται ένας μεγάλος αριθμός αντιπροσωπευτικών φωτογραφιών. Το φωτογραφικό αυτό υλικό απεικονίζει τα διάφορα είδη στις συνθήκες της χώρας μας όπως καταγράφηκαν από το συγγραφέα στα περίπου 30 χρόνια που ασχολείται με το αντικείμενο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γενικά

Πρόλογος
5

Α. ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

Gramineae
13

Cyperaceae
75

Αλλα Μονοκοτυλήδονα
82

Β. ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

Compositae
94

Οικογένεια Polygonaceae
146

Cucurbitaceae
158

Είδη ζιζανίων:

A. ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ
Οικογενεια Aliaceae
Allium roseum L. αγριοκρέμμυδο
Asparagus spp. αγριοσπαράγγι
Asphodelus aestivus Brot. ασφόδελος
Muscari neglectum Guss. βορβός
Smilax aspera L. αρκουδόβατος
Οικογένεια Araceae
Arisarum vulgare O. Targ. Tozz. αρίζαρο
Arum creticum Boiss. & Heldr. δρακοντιά κρητική
Arum italicum Mill. δρακοντιά κοινή
Arum maculatum L. δρακοντιά στικτή
Dracunculus vulgaris Schott φιδόχορτο
Οικογένεια Butomaceae
Butomus umbellatus L. βούτομο
Οικογένεια Cyperaceae
Carex spp. ξιφάρα
Cyperus difformis L. μοσχοκύπερη
Cyperus esculentus L. κύπερη κίτρινη
Cyperus longus L. κύπερη μεγάλη
Cyperus rotundus L. κύπερη πορφυρή
Scirpus maritimus L. ραγάζι
Scirpus mucronatus L. σκίρπος ορυζώνων
Οικογένεια Gramineae
Aegilops spp. αγριόσταρο
Agrostis stolonifera L. άγρωστη
Alopecurus myosuroides Huds. αλεπονουρά
Andropogon distachyos L. ανδροπώγονας
Apera spica-venti (L.) Beauv. ανεμόχορτο
Arundo donax L. καλάμι
Arundo plinii Turra τσιποκάλαμο
Avena barbata Pott. ex Link. αγριοβρώμη μικρή
Avena sterilis L. αγριοβρώμη μεγάλη
Brachiaria eruciformis (Sibth. & Sm.) Griseb. βραχιάρια
Briza maxima L. σκουλαρίκι μεγάλο
Briza minor L. σκουλαρίκι μικρό
Bromus hordeaceus L. βρόμος πυκνός
Bromus japonicus Thunb. βρόμος ιαπωνικός
Bromus sterilis L. βρόμος χαλαρός
Bromus tectorum L. βρόμος γυρτός
Cynodon dactylon (L.) Pers. αγριάδα
Cynosurus echinatus L. κυνόσουρος
Dactylis glomerata L. δακτυλίδα
Dasypyrum villosum (L.) Coss. & Durieu τριχοκρίθαρο
Desmazeria rigida (L.) Tutin σκληροπόα
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. αιματόχορτο
Echinochloa colona (L.) Link μουχρίτσα μικρή
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. μουχρίτσα
Eleusine indica (L.) Gaertn. ελευσίνη
Elymus repens (L.) Gould έλυμος
Holcus lanatus L. ολκός τριχωτός
Holcus mollis L. ολκός μαλακός
Hordeum bulbosum L. βολβοκρίθαρο
Hordeum hystrix Roth αγριοκρίθαρο μικρό
Hordeum murinum L. αγριοκρίθαρο
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf υπαρένια
Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. δεματόχορτο
Lagurus ovatus L. λαγοουρά
Lolium multiflorum Lam. ήρα πολύανθη
Lolium perenne L. ήρα πολυετής
Lolium rigidum Gaud. ήρα λεπτή
Lolium temulentum L. ήρα μεθυστική
Milium vernale M.B. μίλιο
Oryza sativa (L.) var. silvatica Chiappelli ρύζι κόκκινο
Panicum dichotomiflorum Michx. πάνικο διχοτομικό
Panicum miliaceum L. πάνικο κοινό
Panicum repens L. πάνικο
Paspalum dilatatum Poir. πάσπαλος
Paspalum paspalodes (Michx.) Scribn. νεραγριάδα
Phalaris brachystachys Link φάλαρη κοντή
Phalaris coerulescens Desf. βολβοφάλαρη
Phalaris minor Retz. φάλαρη μικρόκαρπη
Phalaris paradoxa L. φάλαρη παράδοξη
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. νεροκάλαμο
Piptatherum miliaceum Coss. γρήλαρη
Poa annua L. πόα κοινή
Poa bulbosa L. βολβοπόα
Poa pratensis L. λειβαδοπόα λεία
Poa trivialis L. λειβαδοπόα τραχεία
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. πολυπώγονας
Saccharum ravennae (L.) Murray καλαμίδι
Setaria italica (L.) P. Beauv. σετάρια ιταλική
Setaria pumila (Poir.) Schult. σετάρια κίτρινη
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. σετάρια σπονδυλωτή
Setaria viridis (L.) P. Beauv. σετάρια πράσινη
Sorghum halepense (L.) Pers. βέλιουρας
Vulpia ciliata Dumort. βούλπια μικρή
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. βούλπια μεγάλη
Οικογένεια Juncaceae
Juncus bufonius L. βούρλο μικρό
Juncus inflexus L. βούρλο κοινό
Οικογένεια Typhaceae
Typha spp. ψαθί
Β. ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ
Οικογένεια Compositae
Anthemis ανθέμιδα
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. αστέρας
Calendula arvensis L. καλεντούλα
Carduus acanthoides L. γαϊδουράγκαθο μικρό
Carduus pycnocephalus L. γαϊδουράγκαθο πυκνοκέφαλο
Carlina corymbosa L. καρλίνα κορυμβώδης
Carthamus lanatus L. κάρδαμος τριχωτός
Centaurea calcitrapa L. κενταύρια πεδιλοπαγίδα
Centaurea cyanus L. κενταύρια
Centaurea solstitialis L. φαλαρίδα
Chamomilla recutita (L.) Rausch. χαμομήλι
Chondrilla juncea L. χονδρίλλα
Chondrilla ramosissima Sibth. & Sm. χονδρίλλα πολυετής
Chrysanthemum coronarium L. μαργαρίτα
Chrysanthemum segetum L. αγριομαργαρίτα
Cichorium intybus L. ραδίκι
Cirsium arvense (L.) Scop. κίρσιο
Cirsium vulgare (Savi) Ten. κίρσιο πράσινο
Conyza albida Willd. ex Spreng. κόνυζα μεγάλη
Conyza bonariensis (L.) Cronq. κόνυζα μικρή
Conyza canadensis (L.) Cronq. κόνυζα καναδική
Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter ακονυζιά μικρή
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter ακονυζιά μεγάλη
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake καλινσόγκα τριχωτή
Galinsoga parviflora Cav. καλινσόγκα
Helianthus tuberosus L. κολοκάσι
Lactuca serriola L. αγριομάρουλο
Notobasis syriaca (L.) Cass. αγριάγκαθο
Onopordum spp. γαϊδουράγκαθο
Picnomon acarna (L.) Cass. πίκνομο
Picris echioides L. χοιροβότανο
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. σκυλόχορτο
Scolymus hispanicus L. ασκόλυμπρος
Scolymus maculatus L. ασκόλυμπρος ετήσιος
Senecio vulgaris L. μαρτιάκος
Silybum marianum (L.) Gaertn. κουφάγκαθο
Sonchus arvensis L. ζωχός πολυετής
Sonchus asper (L.) Hill ζωχός τραχύς
Sonchus oleraceus L. ζωχός
Taraxacum spp. αγριοράδικο
Tragopogon spp. τραγοπώγονας
Xanthium spinosum L. ασπράγκαθο
Xanthium strumarium L. αγριομελιτζάνα
Οικογένεια Cucurbitaceae
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. πικραγγουριά
Sicyos angulatus L. σίκυος
Οικογένεια Polygonaceae
Bilderdykia convolvulus (L.) Dum. πολύγονο
Polygonum aviculare L. πολυκόμπι
Polygonum hydropiper L. νεροπιπεριά
Polygonum lapathifolium L. λαπάτσα
Polygonum persicaria L. αγριοπιπεριά
Rumex acetosa L. ξινολάπαθο
Rumex acetosella L. ξινάκι
Rumex crispus L. λάπαθο κοινό
Rumex obtusifolius L. λάπαθο μεγάλο

Αναλυτικά Περιεχόμενα:

Σελίδα Τίτλος
5 Πρόλογος
13-73 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 (ΑΠΟ 2) – ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ GRAMINEAE
18-19 AGROSTIS STOLONIFERA L. ΑΓΡΩΣΤΗ
19-20 ALOPECURUS MYOSUROIDES HUDS. ΑΛΕΠΟΝΟΥΡΑ
20-22 ANDROPOGON DISTACHYOS L. ΑΝΔΡΟΠΩΓΟΝΑΣ
22-24 ARUNDO DONAX L. ΚΑΛΑΜΙ
24 ARUNDO PLINII TURRA ΤΣΙΠΟΚΑΛΑΜΟ
25 AVENA BARBATA POTT. EX LINK. ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΗ ΜΙΚΡΗ
26-27 BRACHIARIA ERUCIFORMIS (SIBTH. & SM). GRISEB. ΒΡΑΧΙΑΡΙΑ
27 BRIZA MAXIMA L. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ ΜΕΓΑΛΟ
28 BRIZA MINOR L. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ ΜΙΚΡΟ
29-30 BROMUS JAPONICUS THUNB. ΒΡΟΜΟΣ ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ
30-32 CYNODON DACTYLON (L.) PERS. ΑΓΡΙΑΔΑ
32 CYNOSURUS ECHINATUS L. ΚΥΝΟΣΟΥΡΟΣ
34-35 DESMAZERIA RIGIDA (L.) TUTIM ΣΚΛΗΡΟΠΟΑ
35-36 DIGITARIA SANGUINALIS (L.) SCOP. ΑΙΜΑΤΟΧΟΡΤΟ
37-39 ECHINOCHLOA CRUS-GALLI (L.) P. BEAUV. ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ
39-40 ELEUSINE INDICA (L.) GAERTN. ΕΛΕΥΣΙΝΗ
40-41 ELYMUS REPENS (L.) GOULD ΕΛΥΜΟΣ
42 HOLCUS LANATUS L. ΟΛΚΟΣ ΤΡΙΧΩΤΟΣ
44-45 HORDEUM BULBOSUM L. ΒΟΛΒΟΚΡΙΘΑΡΟ
45-46 HYPARRHENIA HIRTA (L.) STAPF ΥΠΑΡΕΝΙΑ
46-48 IMPERATA CYLINDRICA (L.) P. BEAUV. ΔΕΜΑΤΟΧΟΡΤΟ
48-50 LOLIUM SPP. ΗΡΑ
50 LOLIUM MULTIFLORUM LAM. ΗΡΑ ΠΟΛΥΑΝΘΗ
51-52 ORYZA SATIVA (L.) VAR. SILVATICA CHIAPPELLI ΡΥΖΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
52 PANICUM DICHOTOMIFLORUM MICHX. ΠΑΝΙΚΟ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΟ
53-54 PANICUM MILIACEUM L. ΠΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
54-55 PANICUM REPENS L. ΠΑΝΙΚΟ ΕΡΠΟΝ
55 PASPALUM DILATATUM POIR. ΠΑΣΠΑΛΟΣ
56 PASPALUM PASPALODES (MICHX.) SCRIBN. ΝΕΡΑΓΡΙΑΔΑ
57 PHALARIS BRACHYSTACHYS LINK ΦΑΛΑΡΗ ΚΟΝΤΗ
58-59 PHALARIS COERULESCENS DESF. ΒΟΛΒΟΦΑΛΑΡΗ
59-61 PHRAGMITES AUSTRALIS (CAV.) TRIN. EX STEUD. ΝΕΡΟΚΑΛΑΜΟ
61-62 PIPTATHERUM MILIACEUM COSS. ΓΡΗΛΑΡΗ
62-63 POA ANNUA L. ΠΟΑ ΚΟΙΝΗ
63-64 POA TRIVIALIS L. ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΑ ΤΡΑΧΕΙΑ
64-66 POLYPOGON MONSPELIENSIS (L.) DESF. ΠΟΛΥΠΩΓΟΝΑΣ
66 SACCHARUM RAVENNAE (L.) MURRAY ΚΑΛΑΜΙΔΙ
68-69 SETARIA VERTICILLATA (L.) P. BEAUV. ΣΕΤΑΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗ
69-70 SETARIA PUMILA (POIR.) SCHULT. ΣΕΤΑΡΙΑ ΚΙΤΡΙΝΗ
70 SETARIA ITALICA (L.) P. BEAUV. ΣΕΤΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ
71-72 SORGHUM HALEPENSE (L.) PERS. ΒΕΛΙΟΥΡΑΣ
72-73 VULPIA MYUROS (L.) C.C. GMEL. ΒΟΥΛΠΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
73 VULPIA CILIATA DUMORT. ΒΟΥΛΠΙΑ ΜΙΚΡΗ
75-81 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 (ΑΠΟ 2) – ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ CYPERACEAE
76-77 CYPERUS SPP. ΚΥΠΕΡΗ
77-78 CYPERUS ESCULENTUS L. ΚΥΠΕΡΗ ΚΙΤΡΙΝΗ
78-79 CYPERUS LONGUS L. ΚΥΠΕΡΗ ΜΕΓΑΛΗ
79-80 CYPERUS ROTUNDUS L. ΚΥΠΕΡΗ ΠΟΡΦΥΡΗ
80-81 SCIRPUS SPP. ΣΚΙΡΠΟΣ
81 SCIRPUS MARITIMUS L. ΡΑΓΑΖΙ
82-91 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 (ΑΠΟ 2) – ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ JUNCACEAE, ARACEAE, LILIACEAE, TYPHACEAE, BUTOMACEAE
83-84 ARISARUM VULGARE O.TARG. TOZZ. ΑΡΙΖΑΡΟ
84-85 ARUM CRETICUM BOISS. & HELDR. ΔΡΑΚΟΝΤΙΑ ΚΡΗΤΙΚΗ
85-86 DRACUNCULUS VULGARIS SCHOTT ΦΙΔΟΧΟΡΤΟ
86-88 MUSCARI NEGLECTUM GUSS. ΒΟΡΒΟΣ
88-89 ASPHODELUS AESTIVUS BROT. ΑΣΦΟΔΕΛΟΣ
89-91 SMILAX ASPERA L. ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΤΟΣ
91 TYPHA SPP. ΨΑΘΙ
92 BUTOMUS UMBELLATUS L. ΒΟΥΤΟΜΟ
94-144 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 (ΑΠΟ 2) – ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ COMPOSITAE
96-97 ANTHEMIS SPP. ΑΝΘΕΜΙΔΑ
97-99 ASTER SQUAMATUS (SPRENG.) HIERON. ΑΣΤΕΡΑΣ
99-100 CALENDULA ARVENSIS L. ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ
100-101 CARDUUS ACANTHOIDES L. ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ ΜΙΚΡΟ
101-102 CARDUUS PYCNOCEPHALUS L. ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ ΠΥΚΝΟΚΕΦΑΛΟ
102-103 CARLINA CORYMBOSA L. ΚΑΡΛΙΝΑ ΚΟΡΥΜΒΩΔΗΣ
103-104 CARTHAMUS LANATUS L. ΚΑΡΔΑΜΟΣ ΤΡΙΧΩΤΟΣ
104-105 CENTAUREA CALCITRAPA L. ΚΕΝΤΑΥΡΙΑ ΠΕΔΙΛΟΠΑΓΙΔΑ
105-106 CENTAUREA CYANUS L. ΚΕΝΤΑΥΡΙΑ
106-108 CENTAUREA SOLSTITIALIS L. ΦΑΛΑΡΙΔΑ
108-109 CHAMOMILLA RECUTITA (L.) RAUSCH. ΧΑΜΟΜΗΛΙ
109-110 CHONDRILLA JUNCEA L. ΧΟΝΔΡΙΛΛΑ
110-111 CHRYSANTHEMUM CORONARIUM L. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
111 CHRYSANTHEMUM SEGETUM L. ΑΓΡΙΟΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
112-116 CIRSIUM ARVENSE (L.) SCOP. ΚΙΡΣΙΟ
116-117 CIRSIUM VULGARE (SAVI) TEN. ΚΙΡΣΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
117-118 CONYZA BONARIENSIS (L.) CRONQ.
118-119 CONYZA CANADENSIS (L.) CRONQ.
119-120 DITTRICHIA GRAVEOLENS (L.) W. GREUTER ΑΚΟΝΥΖΙΑ ΜΙΚΡΗ
120-122 DITTRICHIA VISCOSA (L.) W. GREUTER ΑΚΟΝΥΖΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
122-123 GALINSOGA PARVIFLORA CAV. ΚΑΛΙΝΣΟΓΚΑ
123-124 HELIANTHUS TUBEROSUS L. ΚΟΛΟΚΑΣΙ
124-125 LACTUCA SERRIOLA L. ΑΓΡΙΟΜΑΡΟΥΛΟ
125-126 NOTOBASIS SYRIACA (L.) CASS. ΑΓΡΙΑΓΚΑΘΟ
126 ONOPORDUM SPP. ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ
128-129 PICNOMON ACARNA (L.) CASS. ΠΙΚΝΟΜΟ
129-130 PICRIS ECHIOIDES L. ΧΟΙΡΟΒΟΤΑΝΟ
130-131 PULICARIA DYSENTERICA (L.) BERNH. ΣΚΥΛΟΧΟΡΤΟ
131-133 SENECIO VULGARIS L. ΜΑΡΤΙΑΚΟΣ
133-134 SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN. ΚΟΥΦΑΓΚΑΘΟ
136-139 SONCHUS OLERACEUS L. ΖΩΧΟΣ ΚΟΙΝΟΣ
139-140 TRAGOPOGON SPP. ΤΡΑΓΟΠΩΓΟΝΑΣ
140-141 XANTHIUM SPINOSUM L. ΑΣΠΡΑΚΑΘΟ
141-144 XANTHIUM STRUMARIUM L. ΑΓΡΙΟΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
146-156 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 (ΑΠΟ 2) – ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ POLYGONACEAE
147-150 POLYGONUM AVICULARE L. ΠΟΛΥΚΟΜΠΙ
150-151 POLYGONUM LAPATHIFOLIUM L. ΛΑΠΑΤΣΑ
151-152 POLYGONUM PERSICARIA L. ΑΓΡΙΟΠΙΠΕΡΙΑ
152-154 RUMEX SPP. ΛΑΠΑΘΑ
154-155 RUMEX ACETOSA L. ΞΙΝΟΛΑΠΑΘΟ
155-156 RUMEX CRISPUS L. ΛΑΠΑΘΟ ΚΟΙΝΟ
156 RUMEX OBTUSIFOLIUS L. ΛΑΠΑΘΟ ΜΕΓΑΛΟ
158-160 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ 1 (ΑΠΟ 2) – ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ CUCURBITACEAE
159-160 SICYOS ANGULATUS L. ΣΙΚΥΟΣ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 528 g