Η Ροδιά: Καλλιέργεια, Χρήσεις, Φαρμακευτικές ιδιότητες

20,00 

συγγραφέας: Κάσσανδρος Γάτσιος
έκδοση 2010
σελίδες: 120
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-9607667-38-0

Κωδικός προϊόντος: Β0043 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό σήμερα, έχουμε τη φιλοδοξία και ελπίζουμε να καλύψει ένα μέρος από την έλλειψη της ελληνικής βιβλιογραφίας επάνω στους τρόπους και τις τεχνικές της καλλιέργειας της ροδιάς αλλά και τις χρήσεις των καρπών και των άλλων μερών της, όπως επίσης και τις φαρμακευτικές της ιδιότητες. Στο βιβλίο αυτό, η καλλιέργεια της ροδιάς εξετάζεται και από οικονομικής απόψεως ώστε ο ενδιαφερόμενος παραγωγός να γνωρίζει μερικά βασικά οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας αυτής, ενώ του δίνεται επίσης η δυνατότητα να εφαρμόσει με σωστό τρόπο τις τεχνικές της καλλιέργειας του φυτού αυτού, ώστε να έχει το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Επίσης με το βιβλίο αυτό μπορεί να έρθει σε επαφή και ο μη αγρότης, δηλαδή ο άνθρωπος εκείνος που ενδιαφέρεται για την υγιεινή διατροφή του αλλά και για τις πολύτιμες φαρμακευτικές ιδιότητες των ροδιών, όπως και για την πρόληψη που μπορεί να έχει από διάφορες ασθένειες με την κατανάλωση των ροδιών. Ακόμη με το βιβλίο αυτό παρέχονται και ορισμένες πληροφορίες για τη γαστρονομία της ροδιάς.

Περιεχόμενα:

Πρόλογος 9
Κεφάλαιο 1: Γενικά στοιχεία11
Α) Εισαγωγή 11
Β) Προοπτικές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας της ροδιάς στην Ελλάδα 14
α) Θετικοί παράγοντες 15
β) Αρνητικοί παράγοντες 15
Γ) Η ανάπτυξη της παραγωγής χυμού ροδιού 16
Δ) Η οικολογία της ροδιάς 18
Ε) Η παραγωγή των ροδιών 18
Ζ) Οι χρήσεις της ροδιάς 20

Κεφάλαιο 2: Το φυτό και οι ποικιλίες 23
Α) Βοτανικά στοιχεία του φυτού 23
α) Κατάταξη και ταξινόμηση, κοινές ονομασίες 23
β) Μορφολογικοί χαρακτήρες της ροδιάς 23
Β) Οι ποικιλίες της ροδιάς 27
Ι) Τα κριτήρια επιλογής της ποικιλίας 27
ΙΙ) Εδώδιμες ποικιλίες της ροδιάς 28
α) Εγχώριες ποικιλίες (πληθυσμοί) 28
β) Μεσογειακές ποικιλίες 31
1) Κυπριακές ποικιλίες 31
2) Ισπανικές ποικιλίες 31
3) Μαροκινές ποικιλίες 32
4) Αλγερινές ποικιλίες 33
5) Ποικιλίες της Τυνησίας 33
6) Ποικιλίες της Μάλτας 33
7) Ποικιλίες της Γαλλίας 33
γ) Ποικιλίες της Μέσης Ανατολής34
1) Ποικιλίες του Αφγανιστάν 34
2) Ποικιλίες της Τουρκίας 34
3) Ποικιλίες του Ιράκ 34
4) Ποικιλίες της Αραβίας 35
δ) Ποικιλίες της Αμερικής 35
1) Ποικιλίες των ΗΠΑ 35
ΙΙΙ) Καλλωπιστικές ποικιλίες της ροδιάς 36
α) Ποικιλίες ροδιάς για παραγωγή ανθέων 36
β) Νάνες ποικιλίες ροδιάς 37

Κεφάλαιο 3: Εγκατάσταση και συντήρηση μιας φυτείας ροδιάς 39
Α) Η επιλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης της φυτείας 39
α) Κλιματικοί παράγοντες 39
β) Το έδαφος 40
γ) Οι ανάγκες της ροδιάς σε νερό – Το νερό αρδεύσεως 42
Β) Η εγκατάσταση της φυτείας 45
Ι) Η προετοιμασία του εδάφους πριν από τη φύτευση 45
α) Η ηλιοαπολύνανση 45
β) Οι τεχνικές της προετοιμασίας του εδάφους 47
1) Η ισοπέδωση 47
2) Υπερβαθεία άροση 48
3) Άροση 48
γ) Η καταπολέμηση των ζιζανίων πριν από το φύτεμα της ροδιάς 49
δ) Τα βελτιωτικά του εδάφους και τα λιπάσματα κατά την εγκατάσταση του οπωρώνα της ροδιάς 49
ΙΙ) Η φύτευση 50
α) Το σύστημα και οι αποστάσεις φυτεύσεως 50
β) Τα κριτήρια επιλογής των δενδρυλλίων 52
γ) Το φύτεμα των δενδρυλλίων και η εδαφοκάλυψη 52
Γ) Οι εργασίες συντήρησης της φυτείας 54
α) Η λίπανση 54
Λίπανση των νεαρών δένδρων της ροδιάς 56
Λίπανση των παραγωγικών δένδρων της ροδιάς 57
β) Η άρδευση 58
Το σύστημα της τοπικής αρδεύσεως 59
γ) Το κλάδεμα 62
1) Το κλάδεμα σχηματισμού 62
2) Το κλάδεμα καρποφορίας 63
δ) Καταπολέμηση ζιζανίων 65
ε) Το αραίωμα των καρπών 66

Κεφάλαιο 4: Ο πολλαπλασιασμός της ροδιάς 67
Α) Εγγενής πολλαπλασιασμός (με σπόρους) 67
Εμβολιασμοί στη ροδιά 68
1) Εγκεντρισμοί 68
2) Ενοφθαλμισμοί 69
Β) Αγενής πολλαπλασιασμός 70
α) Πολλαπλασιασμός με ξυλοποιημένα μοσχεύματα 70
β) Πολλαπλασιασμός με φυλλοφόρα μοσχεύματα 72
γ) Πολλαπλασιασμός με παραφυάδες 74
δ) Η μέθοδος του μικροπολλαπλασιασμού (καλλιέργεια in vitro) 74

Κεφάλαιο 5: Εχθροί, ασθένειες και άλλα προβλήματα 79
Α) Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδιάς 79
α) Εχθροί της ροδιάς 79
1) Οι αφίδες (Aphis spp) 79
2) Ο ψευδόκοκκος (Pseudococcus affinis) 80
3) Ο ξυλοφάγος (Zeuzera pyrina) 80
4) Ectomyelois ceratoniae 80
5) Virachola isocrate 81
6) Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata) 81
7) Αλευρώδης (Dialeurodes citri) 81
8) Νηματώδεις 82
β) Ασθένειες 82
1) Sclerotinia sp 82
2) Aspergillus castaros 82
3) Ιώσεις 82
4) Σήψεις των καρπών (Alternaria alternata) 82
γ) Ζημίες από πτηνά και τρωκτικά 83
Β) Προβλήματα της φυσιολογίας της ροδιάς 83
α) Σχίσιμο των καρπών 83
β) Καρπόπτωση 84
γ) Καστανός μεταχρωματισμός του καρπού 85
δ) Μειωμένη καρπόδεση 85

Κεφάλαιο 6: Η συγκομιδή και συντήρηση της παραγωγής 87
Α) Προϋποθέσεις σωστής συγκομιδής 87
Β) Συντήρηση των καρπών 89

Κεφάλαιο 7: Η καλλιέργεια της ροδιάς από οικονομικής πλευράς 91
Α) Οικονομικά στοιχεία της καλλιέργειας 91
Β) Προϋπολογισμός εγκατάστασης της φυτείας 91
Ι) Κόστος εγκατάστασης και ετήσιο κόστος συντήρησης ενός στρέμματος καλλιέργειας ροδιάς 91
Γ) Οικονομικά αποτελέσματα καλλιέργειας ενός στρέμματος ροδιάς 94

Κεφάλαιο 8: Φαρμακευτικές και άλλες ιδιότητες 95
Α) Η φαρμακευτική σημασία του ροδιού 95
α) Η ροδιά και το ρόδι σαν φάρμακο στη λαϊκή παράδοση 95
β) Η ροδιά και το ρόδι στη σύγχρονη φαρμακολογία 95
Ι) Οι φαρμακευτικές ιδιότητες του ροδιού 96
α) Αντιοξειδωτική δράση 96
β) Προστατευτική δράση έναντι των καρδιαγγειακών ασθενειών 99
γ) Αφροδισιακή δράση 99
δ) Αντικαρκινική δράση 100
ε) Νευρο-προστατευτική δράση και δράση εναντίον της ασθένειας του Alzheimer 101
στ) Επουλωτική δράση πληγών του δέρματος 102
ζ) Δράση εναντίον του έλκους του στομάχου 102
η) Δράση εναντίον της αρθρίτιδας 102
θ) Αντιμικροβιακή δράση 102
ι) Φάρμακο κατά της δυσεντερίας, της ταινίας, της διάρροιας κα 103
ια) Αντιγηραντική δράση 103
ΙΙ) Οι πολυφαινόλες της ροδιάς δεν είναι τοξικές 103
ΙΙΙ) Βιοδιαθεσιμότητα των πολυφαινολών της ροδιάς 103
Β) Η θρεπτική σημασία του ροδιού 104
α) Η χημική σύσταση του ροδιού 104
β) Ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών 106
Γ) Η σημασία του ροδιού σαν καλλυντικό 106
I) Έλαιο των σπερμάτων του ροδιού 107

Κεφάλαιο 9: Χρήση στη γαστρονομία και στα καλλυντικά 109
Α) Η γαστρονομία του ροδιού 109
α) Πώς διαλέγουμε ρόδια 109
β) Πώς τα καθαρίζουμε 109
γ) Πως παίρνουμε το χυμό του ροδιού 110
δ) Πως παρασκευάζουμε το σιρόπι του ροδιού (Γρεναδίνη) 110
ε) Μερικές γαστρονομικές παρατηρήσεις του ροδιού 110
στ) Μερικές συνταγές με πρώτη ύλη τα ρόδια 110
Β) Φυσικά καλλυντικά του ροδιού 115
Βιβλιογραφία117

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 300 g