Η καλλιέργεια οσπρίων: Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές

20,00 

συγγραφέας: Αβραάμ Νικολαΐδης
έτος έκδοσης: 2013
σελίδες: 136
εικόνες: 74 και πίνακες
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-46-5

Κωδικός προϊόντος: Β0051 Κατηγορία:

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό δίνονται όλες οι λεπτομέρειες για την καλλιέργεια:

  • του Φασολιού (τόσο για παραγωγή νωπών λωβών όσο και ξηρών οσπρίων)
  • του Ρεβιθιού (για παραγωγή οσπρίων)
  • της Φακής (για παραγωγή οσπρίων)

Για κάθε καλλιέργεια παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι τάσεις της αγοράς, η περιγραφή του φυτού με το βιολογικό κύκλο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, η καλλιεργητική τεχνική από την προετοιμασία του χωραφιού για σπορά μέχρι τη συγκομιδή και την αποθήκευση του προϊόντος, με ειδικές οδηγίες για την απαιτούμενη λίπανση και άρδευση, την καταπολέμηση των ζιζανίων κ.λπ. Παρουσιάζονται επίσης οι τύποι και οι ποικιλίες με τα χαρακτηριστικά τους, οι εχθροί & ασθένειες με την αντιμετώπισή τους, η βραστικότητα και οι παράγοντες που την καθορίζουν.

Σε ειδικό κεφάλαιο για κάθε καλλιέργεια, τέλος, δίνονται χρήσιμα στοιχεία με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις εισαγωγές & εξαγωγές και τις τάσεις της κατανάλωσης, των τιμών και του ακαθάριστου κέρδους για τον καλλιεργητή.

Στο βιβλίο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης στην αρχή ένα εισαγωγικό κεφάλαιο για τα ψυχανθή γενικά και στο τέλος ένα κεφάλαιο με προτάσεις για την ανάπτυξη του τομέα των οσπρίων.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  9

Α. ΤΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΓΕΝΙΚΑ  13

Β. ΤΑ ΦΑΣΟΛΙΑ  17

1. Προέλευση, εξέλιξη και τάσεις καλλιέργειας  17

2. Περιγραφή φυτού  18

2.1. Κοινό φασόλι   18

2.2. Πολυανθές φασόλι  20
3. Βιολογικός κύκλος   21

4. Προσαρμοστικότητα – περιβαλλοντικές απαιτήσεις  22

4.1. Κλίμα  22

4.2. Έδαφος   24

4.3. Αμειψισπορά   25
5. Τεχνική καλλιέργειας   25

5.1. Προετοιμασία του χωραφιού για σπορά  25

5.2. Ανόργανη θρέψη και λίπανση   26

5.2.1. Ανάγκες του φυτού σε μακροθρεπτικά   26

Μακροστοιχεία   27
5.2.2. Ανάγκες του φυτού σε μικροθρεπτικά    30

5.2.3. Λοιποί παράγοντες, ιδιότητες του εδάφους   32

5.2.4. Τρόποι λίπανσης    34
Βασική λίπανση   34

Επιφανειακή λίπανση    35

Οργανοχουμικά λιπάσματα   36

Διαφυλλική λίπανση   36

Φυλλοδιαγνωστική    37
5.3. Σπορά  39

5.4. Καταπολέμηση ζιζανίων   41

5.5. Στήριξη των φυτών   43

5.6. Υδατικές απαιτήσεις και άρδευση   43

5.7. Συγκομιδή – Αποδόσεις    46
α. Λαχανοκομικό φασόλι (φασολάκι)  46

β. Ξηρό φασόλι   47
5.8. Αποθήκευση    48
6. Ποικιλίες, επιθυμητά χαρακτηριστικά    50

6.1. Κατάταξη ποικιλιών φασολιού   50

6.2. Ποικιλίες φασολιού εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών   54

6.3. Ποικιλίες φασολιού που κυκλοφορούν στο εμπόριο    58
Ι. Νάνα (καθιστά) φασόλια   58

ΙΙ. Βιομηχανικές ποικιλίες   60

ΙΙΙ. Αναρριχώμενα φασόλια   60
6.4. Επιθυμητά χαρακτηριστικά ποικιλιών, Εταιρείες προμήθειας σπόρου   63
7. Εχθροί και ασθένειες   66

7.1. Έντομα    66

7.2. Μύκητες και βακτήρια    67

7.3. Ιοί    67

7.4. Χημική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών   68
8. Βραστικότητα   70

9. Οικονομική σημασία – ποιότητα – θρεπτική αξία   70

9.1. Εκτάσεις-Παραγωγή-Εισαγωγές φασολιών   70

9.2. Κατανάλωση φασολιών    73

9.3. Τιμές φασολιών    74

9.4. Ποιότητα και θρεπτική αξία φασολιών    74
10. Βιολογική καλλιέργεια των φασολιών     77

11. Προοπτικές καλλιέργειας φασολιών      77

Γ. ΤΑ ΡΕΒΙΘΙΑ    79

1. Προέλευση, εξέλιξη και τάσεις καλλιέργειας    79

2. Περιγραφή του φυτού    80

3. Βιολογικός κύκλος   81

4. Προσαρμοστικότητα – Περιβαλλοντικές απαιτήσεις   81

4.1. Κλίμα   81

4.2. Έδαφος    82
5. Τεχνική καλλιέργειας    83

5.1. Προετοιμασία του χωραφιού για σπορά     83

5.2. Ανόργανη θρέψη και λίπανση    83

5.2.1. Ανάγκες του φυτού σε μακροθρεπτικά     83
Άζωτο (Ν):    84

Φώσφορος (Ρ):    85

Κάλιο (Κ):   85
5.2.2. Ανάγκες του φυτού σε μικροθρεπτικά   86
Βόριο (Β):   86

Σίδηρος (Fe):   86
5.2.3. Λοιποί παράγοντες, ιδιότητες   87
Ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3):   87

pH:    87

SAR (λόγος προσρόφησης νατρίου):    87

EC (ηλεκτρική αγωγιμότητα – αλατότητα):   88
5.3. Σπορά   88

5.4. Καταπολέμηση ζιζανίων    89

5.5. Υδατικές απαιτήσεις και άρδευση    90

5.6. Συγκομιδή – Αποδόσεις    90

5.7. Αποθήκευση   91
6. Ποικιλίες, επιθυμητά χαρακτηριστικά    92

6.1. Κατάταξη ποικιλιών ρεβιθιού     92

6.2. Επιθυμητά χαρακτηριστικά ποικιλιών ρεβιθιού, Εταιρείες προμήθειας σπόρου    93
7. Εχθροί και ασθένειες    93

7.1. Έντομα    94

7.2. Μύκητες     94

7.3. Ιοί     98

7.4. Χημική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών στα ρεβίθια   98
8. Βραστικότητα   98

9. Χρησιμότητα    99

10. Οικονομική σημασία    103

10.1. Εκτάσεις – Παραγωγή – Εισαγωγές ρεβιθιών    103

10.2. Κατανάλωση ρεβιθιών    106

10.3. Τιμές ρεβιθιών     106
Δ. ΟΙ ΦΑΚΕΣ    107

1. Προέλευση, εξέλιξη και τάσεις καλλιέργειας     107

2. Περιγραφή του φυτού   107

3. Βιολογικός κύκλος    108

4. Προσαρμοστικότητα – Περιβαλλοντικές απαιτήσεις    109

4.1. Κλίμα   109

4.2. Έδαφος    109
5. Τεχνική καλλιέργειας    110

5.1. Προετοιμασία του χωραφιού για σπορά      110

5.2. Ανόργανη θρέψη και λίπανση     110

5.3. Σπορά   111

5.4. Καταπολέμηση ζιζανίων    112

5.5. Υδατικές απαιτήσεις και άρδευση     115

5.6. Συγκομιδή – Αποδόσεις    115

5.7. Αποθήκευση     116
6. Ποικιλίες, επιθυμητά χαρακτηριστικά     117

6.1. Κατάταξη ποικιλιών φακής   117

6.2. Επιθυμητά χαρακτηριστικά ποικιλιών φακής    118
7. Εχθροί και ασθένειες    118

7.1. Έντομα    118

7.2. Μύκητες    119

7.3. Ιοί    119
8. Βραστικότητα     122

9. Χρησιμότητα     123

10. Οικονομική σημασία    123

10.1. Εκτάσεις – Παραγωγή – Εισαγωγές φακής   123

10.2. Κατανάλωση φακής   126

10.3. Τιμές φακής    127

10.4. Σύγκριση ακαθάριστου κέρδους πέντε καλλιεργειών   127
11. Τι να προσέχουμε όταν αγοράζουμε φακές ή ρεβίθια    128

Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ   131

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    133

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 300 g