Προσφορά!

Η Ιστορία της Ελληνικής Φυτοπαθολογίας ως το 2000

1,50 

συγγραφείς: Κ. Θανασουλόπουλος & Δ. Μπίρης
έτος έκδοσης: 2000
σελίδες: 112
εικόνες: 19
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 960-7667-13-1

Κωδικός προϊόντος: Β0011 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας σοβαρής προσπάθειας που ξεκίνησαν οι δύο αξιόλογοι επιστήμονες πριν από αρκετά χρόνια, προσπαθώντας, στο μέτρο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, να συλλέξουν υλικό για την ιστορία της Ελληνικής Φυτοπαθολογίας και να το ταξινομήσουν σε ένα είδος ιστορικής διαδρομής.
Οι δύο συγγραφείς, μαθητές σημαντικών φυτοπαθολόγων, διατηρούν σημαντικές αναμνήσεις και πιστεύουν ότι ο κάθε επιστήμονας πρέπει να γνωρίζει καλά την ιστορική εξέλιξη της επιστήμης που καλείται να υπηρετήσει.

Η σημαντική αυτή έκδοση περιέχει:
– Ιστορική διαδρομή της σύγχρονης Ελληνικής Φυτοπαθολογίας.
– Σύντομη ιστορία των Φυτοπαθολογικών Ιδρυμάτων.
– Το φυτοπαθολογικό ανθρώπινο δυναμικό. Αφιέρωμα σε αυτούς που έφυγαν.
– Η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία.
– Διοικητική διάρθρωση της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα.
– Συμβολή των φυτοπαθολογικών ιδρυμάτων στην εκπαίδευση και ενημέρωση.
– Κοινωνικά επιτεύγματα της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Επιστήμης.
– Η πορεία της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα από τον 20ο προς τον 21ο αιώνα.
– Βιβλιογραφικά βοηθήματα.

Περιεχόμενα:

Πρόλογος 5

Εισαγωγή 9

1.Ιστορική διαδρομή της σύγχρονης ελληνικής φυτοπαθολογίας 14

Περίοδος των «πρωτοπόρων» 14
Περίοδος της «επιστημονικής φυτοπαθολογίας» 17
Περίοδος της «εφαρμοσμένης και βασικής φυτοπαθολογικής έρευνας» 22
Σύγχρονη φυτοπαθολογική εποχή 27
Κατάλογοι δημοσιευμένων εργασιών με ευρήματα αναφερόμενα πρώτη φορά παγκοσμίως 28

Διαγνώσεις νέων παθογόνων ή ασθενειών, ταξινόμηση παθογόνων 29
Βιολογία, γενετική, φυσιολογία παθογόνων 32
Παθογένεση, επιδημιολογία, διασπορά παθογόνων 33
Καταπολεμήσεις 34
Αντοχή στα μυκητοκτόνα και γενετική των μυκήτων 35
Διάφορα φυτοπαθολογικά – εκδόσεις διεθνών βιβλίων 36
2. Σύντομη ιστορία των φυτοπαθολογικών ιδρυμάτων 39

1. Ινστιτούτο προστασίας φυτών Βόλου 42

2. Ινστιτούτο προστασίας φυτών Πατρών 47

3. Μπενάκειο φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 50

4. Ινστιτούτο προστασίας φυτών Ηρακλείου Κρήτης 56

5. Ινστιτούτο προστασίας φυτών Θεσσαλονίκης 58

6. Ινστιτούτα με τμήματα φυτοπαθολογίας 59

1. Ινστιτούτο Ελαίας και Υποτροπικών Φυτών Χανίων 59

2. Ινστιτούτο Ελαίας Κερκύρας 59

3. Ινστιτούτα Δασικών Ερευνών 59

1. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 59

2. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης 60
4.Άλλα Ινστιτούτα και φορείς με Φυτοπαθολογικό Έργο 60
7. Οργανισμοί με Φυτοπαθολογικά Τμήματα 62

1. Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) 62

2. Εθνικός Οργανισμός Καπνού – Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Κ.Ι.Ε.) 63

3. Οργανισμός Βάμβακος (Ο.Β.) 63
8. Πανεπιστημιακά Εργαστήρια Φυτοπαθολογίας 64

1. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 64

1. Τμήμα Φυσικής Παραγωγής, Εργοστάσιο Φυτοπαθολογίας 64
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 65

1. Τμήμα Γεωπονίας, Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας 65

2. Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Υλωρικής 66

3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 67

Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας 67
9. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) 67

10. Ιδιωτικός τομέας 68
3. Το Φυτοπαθολογικό Ανθρώπινο δυναμικό 70

1. Αφιέρωμα σε αυτούς που έφυγαν 71

1. Ιωάννης Σαρεγιάννης 71

2. Δημήτριος Καββάδας 71

3. Κωνσταντίνος Κατσίμπας 74

4. Βενετσιάνος Κουγέας 75

5. Δημήτριος Ζάχος 77

6. Νικόλαος Γαβαλάς 78

7. Ευάγγελος Ψαρρός 78

8. Στέφανος Δημητριάδης 79

9. Άλλοι Φυτοπαθολόγοι που έφυγαν 80
4.Η Ελληνική Φυτοπαθολογική εταιρεία 81

5.Διοικητική διάρθρωση της φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα 85

6.Συμβολή της φυτοπαθολογικών ιδρυμάτων στην εκπαίδευση και ενημέρωση 89

Κατάλογος βιβλίων με φυτοπαθολογικό περιεχόμενο 92
7.Κοινωνικά επιτεύγματα της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Επιστήμης 95

8.Η πορεία της φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα, από τον 20ο προς τον 21ο αιώνα 98

Η προστασία των καλλιεργειών συνεχής ανάγκη 98

Η Φυτοπαθολογία στην Ελλάδα. Σύντομη αναδρομή 99

Νέες συνθήκες, νέες τάσεις, εξειδίκευση στον 20ο αιώνα 100

Η Φυτοπαθολογία και η Φυτιατρική ως επάγγελμα στον 21ο αιώνα 101

Επίλογος 103
9.Βιβλιογραφικά βοηθήματα 105

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 360 g