Φυτοπαρασιτικοί Νηματώδεις

22,00 

συγγραφέας: Ν.Χ. Κύρου
έτος έκδοσης: 2004
σελίδες: 424
εικόνες: 176
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 960-7667-21-2

Κωδικός προϊόντος: Β0022 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έρχεται για να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία, προσφέροντας έναν πολύτιμο οδηγό για σπουδαστές πανεπιστημίων αλλά και για όλους όσοι ασχολούνται με την νηματολογία, φυτοπαθολογία, ζωολογία, βιολογία και άλλους κλάδους της γεωπονίας. Επίσης θα είναι χρήσιμο και σε κάθε καλλιεργητή που ενδιαφέρεται να γνωρίζει τους νηματώδεις. Έμφαση δίδεται στους εκτο- και ενδο- φυτοπαρασιτικούς νηματώδεις, με παρουσίαση της συστηματικής τους, περιγραφή της μορφολογίας τους, των συμπτωμάτων και ζημιών που προκαλούν καθώς και των μεθόδων καταπολέμησής τους.

Περιεχόμενα:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΙ ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ

Εισαγωγή

Ιστορικό

Οικονομική σημασία των Φυτοπαράσιτων Νηματωδών

Ονοματολογία

Γενικά χαρακτηριστικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Ο Βιολογικός κύκλος των Φυτοπαράσιτων Νηματωδών

Διάρκεια ζωής των Φυτοπαράσιτων Νηματωδών

Νηματώδεις και φυτά ξενιστές

Πυκνότης πληθυσμών – Ικανότης αναπαραγωγής

Διατροφή – Παρασιτισμός

Ενδοπαράσιτοι και εκτοπαράσιτοι Νηματώδεις

Κίνηση των Νηματωδών

Γενετική – Αναπαραγωγή

Νηματώδεις με φυτοπαρασιτική και μη δράση

Συμπτώματα προσβολής και δυνατότητες βελτίωσης των προσβεβλημένων φυτών

Διασπορά των Νηματωδών

Τεχνική δειγματοληψίας εδάφους – ριζών

Δείγμα εδάφους

Δείγμα ριζών

Πότε παίρνοναι δείγματα

Δείγματα υπέργειων τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

1 Πρόληψη

2 Καταπολέμηση

Α Φυσικές μέθοδοι – Καλλιεργητικά μέτρα

Β Βιολογική καταπολέμηση

Γ Χημική καταπολέμηση

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Σωματικό περίβλημα (Body wall)

Επιδερμίδιο (εφυμενίδα)

Υποδερμίδα (υπόδερμα)

Μυϊκό Σύστημα

Κεφαλή

Πεπτικό σύστημα

Νευρικό σύστημα

Αισθητήρια όργανα

Συμπληρωματικά όργανα (Supplementary organs)

Απεκκριτικό σύστημα

Οργανο Ζ (Ζ organ)

Αναπαραγωγικό σύστημα

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ

Βασίλειο (Kingdom): Animalia

Οικολογική ταξινόμηση των Νηματωδών

Προσδιορισμός των πιο κοινών φυτοπαράσιτων νηματωδών και
ελεύθερης διαβίωσης στο έδαφος

Κλείδες προσδιορισμού των πιο κοινών νηματωδών φυτοπαράσιτων και καλλιεργούμενου εδάφους

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ

Μετρήσεις – Σύμβολα

Μετρήσεις – Διαστάσεις και αναλογίες σωματικών μερών

Βασικά χαρακτηριστικά των περιεδρικών υποδειγμάτων (Perineal pattern) των θηλυκών Meloidogyne

Διαγνωστικά χαρακτηριστικά των θηλυκών Heterodera, Globodera

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΓΕΝΗ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ

Τάξη Tylenchida (Thorne, 1949)

Υποτάξη Tylenchina (Thorne, 1949), Chitwood, 1950

Υπεροικογένεια Tylenchoidea Orley, 1880

Οικογένεια Tylenchidae Orley, 1880

Γένος Tylenchus Bastian, 1865

Γένος Tetylenchus Filipjev, 1936

Οικογένεια Anguinidae Nicoll, 1935

Γένος Anguina Scopoli, 1777

Anguina tritici, Chitwood, 1935

Γένος Ditylenchus Filipjev, 1936

Οικογένεια Belonolaimidae Whitehead, 1960

Γένος Belonolaimus Steiner, 1949

Γένος Tylenchorhynchus Cobb, 1913

Οικογένεια Pratylenchidae Thorne, 1949

Γένος Pratylenchus Filipjev, 1936

Γένος Pratylenchoides Winslow, 1958

Γένος Radopholus Thorne, 1949

Γένος Nacobbus Thorne & Allen, 1944

Οικογένεια Hoplolaimidae Filipjev, 1934

Γένος Hoplolaimus von Daday, 1905

Γένος Rotylenchus Filipjev, 1936

Γένος Helicotylenchus Steiner 1945

Γένος Rotylenchulus Linford & Oliveira, 1940

Οικογένεια Dolichodoridae Chitwood, 1950

Γένος Dolichodorus Cobb, 1914

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ HETERODERIDAE

Υποοικογένεια Heteroderinae Filipjev, Stekhoven, 1941

Τυπικό γένος Heterodera Schmidt, 1871

Τυπικό γένος:Heterodera schachtii A Schmidt, 1871

Heterodera avenae Wollenweber, 1924

Γένος Globodera Skarbilovich, 1959 (Κύστεις σφαιροειδείς)

Globodera rostochiensis Woll, 1923

Globodera pallida Stone, 1970

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΣΤΟΓΟΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ

G rostochiensis

H avenae

H schachtii

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΥΠΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ MELOIDOGYNINAE

Μορφολογία

Βιολογία

Εισβολή νυμφών

Κίνηση

Πολλαπλασιασμός

Μeloidogyne incognita

Meloidogyne incognita (Kofoid and White, 1919) Chitwood, 1949

Μeloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949

Μeloidogyne hapla (Chitwood, 1949)

Μeloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949

Meloidogyne thamesi Chitwood, 1952 (Goodey, 1963)

Μeloidogyne artellia (Franklin, 1961)

Φυτά ξενιστές των διαπιστωθέντων ειδών Meloidogyne στον ελληνικό
χώρο από τον συγγραφέα

Ανθεκτικότης ξενιστού

Συμπτώματα – Ιστολογία

Καταπολέμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MELOIDOGYNE

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ MELOIDOGYNE ΜΕ ΜΥΚΗΤΕΣ, ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΟΥΣ

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ CRICONEMATOIDEA

Οικογένεια Criconematidae Taylor, 1936

Γένος Hemicriconemoides Chitwood and Birchfield, 1987

Γένος Hemicycliophora de Man, 1921

οικογένεια Tylenchulidae Skarbilovich, 1947

Γένος Tylenchulus Cobb, 1913

Γένος Trophotylenchulus Raski, 1957

Γένος Sphaeronema Raski and Sher, 1952

Γένος Trophonema Raski, 1957

Γένος Paratylenchus Mycoletzky, 1922

Γένος Cacopaurus Thorne, 1943

Γένος Gracilacus Raski, 1962

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: ΤΑΞΗ APHELENCHIDA Siddiqi, 1980

Υποτάξη Aphelenchina Geraert, 1966

Aphelenchoidea Fuchs, 1937 (Thorne, 1949)

Áphelenchidae Fuchs 1937 (Steiner, 1949)

Γένος Aphelenchus, Bastian, 1865

Amphelenchoidea Skarbilovich, 1947 (Siddiqi, 1980)

Apphelenchoididae Skarbilovich, 1947 (Paramonov, 1953)

Γένος Aphelenchoides Fischer, 1894

Bursaphelenchus Fuchs, 1937

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: ΤΑΞΗ DORYLAIMIDA (Pearse, 1942)

Υποτάξη Dorylaimina

Dorylaimoidea (de Man, 1876, Thorne, 1934)

Οικογένεια Longidoridae (Thorne, 1935, Meyl, 1961)

Υποοικογένεια Longidorinae (Thorne, 1935)

Υποοικογένεια Xiphineminae (Dalmasso, 1969)

Longidorus Micoletzky, 1922

Paralongidorus Siddiqi, Hooper and Khan, 1963

Χiphinema Cobb, 1913

Υποτάξη Diphterophorina

Υπεροικογένεια Trichodoroidea Thorne, 1935 (Siddiqi, 1974)

Οικογένεια Trichodoridae-Thorne, 1935 (Siddiqi, 1961)

Τυπικό είδος: Trichodorus-Cobb, 1913

Paratrichodorus, Siddiqi 1974

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΩΝ – ΞΕΝΙΣΤΕΣ

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΔΟ- ΚΑΙ ΕΚΤΟ-ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ (μύκητες, βακτήρια, ιούς)

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: ΧΗΜΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Α Τα πτητικά νηματοκτόνα

Υπολείμματα και παρενέργειες πτητικών νηματοκτόνων

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των πτητικών σκευασμάτων

Δόσεις των πτητικών νηματοκτόνων

Εφαρμογή των πτητικών νηματοκτόνων

Χρονικό διάστημα από την απονημάτωση μέχρι την χρήση
του εδάφους

Β Μη πτητικά νηματοκτόνα εδάφους (μη καπνογόνα)

Επιλογή του σκευάσματος

Δόσεις

Εφαρμογή

Σύντομη περιγραφή μερικών από τα πιο γνωστά νηματοκτόνα
που χρησιμοποιήθηκαν τελευταίως

Α Πτητικά νηματοκτόνα

Ι Κυρίως νηματοκτόνα

D-D soil fumigant (D-D mixture)

1,3-D: 1,3-dichloropropene (Telone)

Condor (1,3-dichloropropene 91% WW min), Telone

ΙΙ Απολυμαντικά εδάφους

Βρωμιούχο μεθύλιο (Μονοβρωμομεθάνιο)

Metham-sodium (Vapam, Sistan κα)

Dazomet (Basamid κοκκώδες)

Β Μη πτητικά νηματοκτόνα

Ι Καρβαμιδικά (καρβαμιδικοί εστέρες) διασυστηματικά

Oxamyl (Vydate)

Aldicarb (Temik G)

Carbofuran (Furadan, Curater)

ΙΙα Οργανοφωσφορικά διασυστηματικά

Phenamiphos (Nemacur)

ΙΙβ Οργανοφωσφορικά μη διασυστηματικά

Ethoprophos (Prophos, Mocap, Ethoprop)

Εκτίμηση αποτελεσματικότητας νηματοκτόνων στην καταπολέμηση
των κυστογόνων νηματωδών

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Α Δειγματοληψία εδάφους και φυτών

Β Δειγματοληψία υπέργειων τμημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΦΥΤΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Οργανα και υλικά εργαστηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ

Α Για εκτοπαράσιτους νηματώδεις

Β Για ενδοπαράσιτους νηματώδεις που κινούνται μέσα στους φυτικούς ιστούς

Γ Για κυστογόνους νηματώδεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΥΣΤΟΓΟΝΩΝ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ

Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: ΣΥΛΛΗΨΗ – ΝΕΚΡΩΣΗ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ

Μόνιμα – ημιμόνιμα παρασκευάσματα

Περιεδρικά υποδείγματα

Α Των Meloidogyne spp

Β Των Heterodera spp – Globodera spp

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 790 g