Εδαφος, Θρεπτικά Στοιχεία και Φυτική Παραγωγή

29,40 

συγγραφέας: Δ. Αναλογίδης
έτος έκδοσης: 2000
σελίδες: 376
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 960-7667-15-8

Κωδικός προϊόντος: Β0014 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για το μελετητή, για το γεωπόνο και τον γεωργό-επιχειρηματία, που αγωνίζεται στις επάλξεις της γεωργικής παραγωγής.
Ο συγγραφέας συνδυάζει την άρτια επιστημονική κατάρτιση, την πλήρη και σύγχρονη ενημέρωση στο γνωστικό αντικείμενο του έργου, με την μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία του.
Το έργο χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, ενώ το κείμενο συνοδεύεται από πλήθος επεξηγηματικών διαγραμμάτων, πινάκων και βιβλιογραφικών παραπομπών.
Περιέχονται:
– Συνολική επισκόπηση των εδαφικών παραγόντων και συνθηκών που συντελούν στη γονιμότητα και την παραγωγικότητα των γεωργικών εδαφών (ορυκτολογικές, φυσικές, χημικές, βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, ο ρόλος και οι αλληλεπιδράσεις τους με τη γεωργική παραγωγή).
– Γενικές σχέσεις θρεπτικών στοιχείων και φυτικής παραγωγής.
– Άζωτο, φυσικό περιβάλλον και φυτική παραγωγή.
– Φώσφορος, φυσικό περιβάλλον και φυτική παραγωγή.
– Κάλιο και φυτική παραγωγή.

Περιεχόμενα:

Προλεγόμενα 5

Εισαγωγικό Σημείωμα 9

Εννοιολογική Προσέγγιση 9

Ιστορική Αναδρομή 11

Κεφάλαιο 1ο: Επισκόπηση του εδαφικού συστήματος 21

1.1. Ανόργανα στερεά συστατικά 22

1.2. Κοκκομέτρηση σύσταση του εδάφους 29

1.3. Σχέσεις μάζας και όγκου του εδάφους 32

1.4. Δομή του εδάφους 35

1.5. Το εδαφικό ύδωρ 38

1.6. Η θερμοκρασία του εδάφους 48

1.7. Αέρια φάση εδάφους 50

1.8. Η εν διαλύσει φάση του εδάφους 54

1.9. Συγκράτηση και ανταλλαγή του εδάφους 60

1.10. Αντίδραση του εδάφους: Οξύτητα και αλκαλικότητα 70

1.11. Αλατότητα και αλκαλίωση 80

1.12. Οργανική ύλη του εδάφους 85

Κεφάλαιο 2ο: Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και οι σχέσεις τους με τη φυτική παραγωγή 95

2.1. Παράγοντες αυξήσεως και θρέψη των φυτών 95

2.2. Κριτήρια αναγκαιότητας και κριτήρια ταξινόμησης θρεπτικών στοιχείων 97

2.3. Ρόλος των θρεπτικών στοιχείων 99

2.4. Περιεκτικότητα και επάρκεια θρεπτικών στοιχείων στα φυτά 101

2.5. Πρόσληψη και ανακύκλωση θρεπτικών στοιχείων 106

2.6. Διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων 107

2.7. Σχέσεις θρεπτικής διαθεσιμότητος και φυτικής παραγωγής 110

2.8. Εκτίμηση θρεπτικής διαθεσιμότητος του εδάφους 127

2.9. Σχέσεις θρεπτικής κατάστασης και παραγωγικής συμπεριφοράς των φυτών 133

Κεφάλαιο 3ο: Άζωτο 149

3.1. Φυσιολογία και θρέψη 151

3.2. Φύση και μετασχηματισμοί εδαφικού αζώτου 163

3.3. Εισροές από την ατμόσφαιρα 166

3.4. Βιολογική δέσμευση Ν2 167

3.5. Ορυκτοποίηση και ακινητοποίηση 171

3.6. Νιτροποίηση 176

3.7. Βιολογική Απονιτροποίηση 179

3.8. Χημική απονιτροποίηση 184

3.9. Εξαέρωση αμμωνίας 186

3.10. Δέσμευση ΝΗ4+ 190

3.11. Έκπλυση ΝΟ3- 195

3.12. Ισοζύγια εδαφικού Ν 205

3.13. Εκτίμηση διαθεσιμότητας εδαφικού αζώτου 213

3.14. Άζωτο και περιβάλλον 223

Κεφάλαιο 4ο: Φώσφορος

4.1. Φυσιολογία και θρέψη 243

4.2. Μορφές φωσφόρου στο έδαφος 244

4.3. Αντιδράσεις του φωσφόρου στα εδάφη 256

4.4. Εκτίμηση διαθεσιμότητας εδαφικού φωσφόρου 271

4.5. Φώσφορος και περιβάλλον 290

Κεφάλαιο 5ο: Κάλιο 307

5.1. Ρόλος του Κ στη φυσιολογία 308

5.2. Εδαφικό κάλιο 317

5.3. Ροή και διαθεσιμότητα Καλίου 330

5.4. Εκτίμηση διαθεσιμότητας εδαφικού Καλίου 337

5.5. Απαιτήσεις καλιούχου θρέψεως των καλλιεργειών 340

Ευρετήρια όρων 363

Ελληνικό 363

Ξενόγλωσσο 371

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 750 g