Διατροφή Προβάτων

30,00 

συγγραφέας: Γ.Κ. Παπαδόπουλος
έτος έκδοσης: 2008
σελίδες: 304
εικόνες: πολλά διαγράμματα, πίνακες & εικόνες
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-33-5

Κωδικός προϊόντος: Β0037 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρέχει τις σύγχρονες γνώσεις για τη χάραξη της στρατηγικής και την εφαρμογή της ενδεδειγμένης τεχνικής διατροφής των προβάτων. Αποτελεί βοήθημα για χρήση από τους Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Τεχνολόγους Γεωπονίας, σπουδαστές, παραγωγούς και κάθε ασχολούμενο με τον κλάδο της προβατοτροφίας. Έμφαση δίνεται στα παρακάτω:

Στη διατροφή των αμνάδων αναπαραγωγής.
Στην αλληλεξάρτηση μεταξύ διατροφής και αναπαραγωγής.
Στους παράγοντες που καθορίζουν το ύψος της γαλακτοπαραγωγής.
Στον προσδιορισμό των αναγκών των ζώων σε ενέργεια, πρωτεΐνες και λοιπά θρεπτικά στοιχεία.
Στην τεχνική της διατροφής των προβατίνων σε κάθε φάση του αναπαραγωγικού τους κύκλου.
Στην επίδραση της διατροφής στην ποιότητα του γάλακτος.
Στη διατροφή των κριών.
Στην τεχνική διατροφής των παχυνόμενων αμνών.
Στην εκτίμηση της παραγωγικότητας των προβατίνων.

Περιεχόμενα:

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
1.1. Ιστορικό εκτροφής προβάτων 19
1.2. Ζωικός πληθυσμός 20
1.3. Παραγωγή γάλακτος και κρέατος 21
1.4. Φυσιολογικές ιδιαιτερότητες του προβάτου 24
1.5. Προοπτικές Ελληνικής προβατοτροφίας 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΜΝΑΔΕΣ
2.1. Γενικά 27
2.2. Ενήβωση αμνάδων 28
2.2.1. Αναπαραγωγική εκδήλωση προβάτων 28
2.2.2. Φυσιολογία και ηλικία ενήβωσης 29
2.2.3. Παράγοντες ενήβωσης 30
2.2.3.1. Γονότυπος 31
2.2.3.2. Διατροφή 32
2.2.3.3. Συνθήκες περιβάλλοντος 34
2.2.3.4. Η επαφή με τον κριό 35
2.3. Σύνοψη αρχών ενήβωσης και χρησιμοποίησης αμνάδων 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙΣΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
3.1. Φάσεις οιστρικού κύκλου 37
3.2. Ορμονική ρύθμιση οιστρικού κύκλου 38
3.3. Οίστρος 39
3.3.1. Ωοθυλακιορρηξία 41
3.3.2. Γονιμοποίηση 42
3.3.3. Προγραμματισμός συζεύξεων 44
3.3.4. Επιστροφές 45

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΟΦΟΡΙΑ – ΤΟΚΕΤΟΣ
4.1. Κυοφορία 47
4.1.1. Εγκατάσταση κυοφορίας 47
4.1.2. Ενδοκρινολογικές βάσεις κυοφορίας 49
4.1.3. Εμβρυϊκή θνησιμότητα 50
4.2. Τοκετός 53
4.2.1. Ορμονική ρύθμιση του τοκετού 53
4.2.2. Διαδικασία ομαλού τοκετού 55
4.3. Διαταραχές κυοφορίας 56
4.3.1. Επιπλοκές κατά τον τοκετό 56
4.4. Δείκτες αναπαραγωγικής ικανότητας προβατινών 57
4.4.1. Δείκτης γονιμότητας 58
4.4.2. Δείκτης πολυδυμίας 58
4.4.3. Λοιποί δείκτες 60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
5.1. Γενικά 61
5.2. Ενδοκρινική κατάσταση της προβατίνας κατά τη γαλακτοπαραγωγή 62
5.2.1. Ορμονική βάση γαλακτοπαραγωγής 62
5.3. Ύψος γαλακτοπαραγωγής 64
5.3.1. Γονότυπος 64
5.3.2. Αριθμός τοκετού 66
5.3.3. Διάρκεια γαλακτικής περιόδου 67
5.3.4. Πολυδυμία (αριθμός θηλαζόντων αμνών) 69
5.3.5. Θηλασμός αμνών 69
5.3.6. Διατροφή των προβατίνων 70
5.3.7. Λοιποί παράγοντες 70
5.4. Βιοσύνθεση συστατικών γάλακτος 71
5.4.1. Σύσταση και διαιτητική αξία γάλακτος 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
6.1. Ενέργεια 79
6.1.1. Κατανομή της ενέργειας των τροφών 81
6.1.2. Συστήματα εκτίμησης της ενεργειακής αξίας των τροφών 87
6.1.2.1. Το σύστημα της πεπτής ενέργειας (ΠΕ) 88
6.1.2.2. Σύστημα μεταβολιστέας ενέργειας 88
6.1.2.3. Σύστημα καθαρής ενέργειας 89
6.1.3. Ενεργειακές ανάγκες προβατίνων 90
6.1.3.1. Ανάγκες συντηρήσεως 90
6.1.3.2. Ανάγκες αναπτύξεως 93
6.1.3.3. Ανάγκες κυοφορίας 95
6.1.3.4. Ανάγκες γαλακτοπαραγωγής 96
6.2. Πρωτεΐνες-Αμινοξέα 97
6.2.1. Πέψη πρωτεϊνών και χρησιμοποίηση αμινοξέων 100
6.2.1.1. Παραγωγή μικροβιακής πρωτεΐνης-πεπτικότητα 104
6.2.1.2. Χρησιμοποίηση απορροφηθείσης πρωτεΐνης 105
6.2.3. Πρωτεϊνικές ανάγκες προβατίνων 105
6.2.3.1. Ανάγκες συντηρήσεως και γαλακτοπαραγωγής 107
6.2.3.2. Ανάγκες κυοφορίας 108
6.2.3.3. Ανάγκες αναπτύξεως 108
6.3. Ανόργανα στοιχεία 110
6.3.1. Πηγές ανοργάνων στοιχείων 111
6.3.2. Απορρόφηση και χρησιμοποίηση ανόργανων στοιχείων 111
6.3.3. Φυσιολογικός ρόλος 113
6.3.4. Μακροστοιχεία 114
6.3.5. Ιχνοστοιχεία 117
6.3.6. Ανάγκες προβατίνων σε ανόργανα στοιχεία 123
6.4. Βιταμίνες 125
6.4.1. Γενικά 125
6.4.2. Απορρόφηση και χρησιμοποίηση βιταμινών 127
6.4.3. Σταθερότητα βιταμινών 127
6.4.4. Φυσιολογικός ρόλος και συμπτώματα έλλειψης βιταμινών 128
6.4.5. Ανάγκες προβάτων σε βιταμίνες 129
6.5. Νερό 134
6.5.1. Γενικά 134
6.5.2. Φυσιολογική σημασία του νερού 134
6.5.3. Διαμόρφωση και ικανοποίηση αναγκών σε νερό 136
6.5.3.1. Διαμόρφωση αναγκών 136
6.5.3.2. Πηγές διαθεσίμου νερού 136
6.5.3.3. Κατανάλωση 137

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ
7.1. Γενικά 141
7.2. Αλληλεπίδραση διατροφής και αναπαραγωγής 142
7.2.1. Περιοιστρική περίοδος 142
7.2.2. Περίοδος κυοφορίας 145
7.2.2.1. Αρχική φάση της κυοφορίας 145
7.2.2.2. Ενδιάμεση φάση κυοφορίας (30-90ημ.) 147
7.2.2.3. Τελευταία φάση κυοφορίας 147
7.3. Τεχνική διατροφής προβατίνων 149
7.3.1. Τεχνική διατροφής κατά την περιοιστρική περίοδο 151
7.3.1.1. Διατροφή αμνάδων αντικατάστασης 151
7.3.1.2. Διατροφή προβατίνων 152
7.3.2. Τεχνική διατροφής κατά την κυοφορία 153
7.3.3. Τεχνική διατροφής κατά τη γαλακτική περίοδο 154
7.3.3.1. Διατροφή κατά την πρώτη φάση της γαλακτικής περιόδου 155
7.3.3.2. Διατροφή κατά τη δεύτερη φάση της γαλακτικής περιόδου 158
7.4. Κατάρτιση και χορήγηση σιτηρεσίου 162
7.4.1. Γενικά 162
7.4.2. Σιτηρέσια προβατίνων 164
7.4.3. Προγραμματισμός βόσκησης προβατίνων 166
7.5. Αντιδιαιτητικοί παράγοντες ζωοτροφών 170
7.5.1. Νιτρικά άλατα 171
7.5.2. Ταννίνες 171
7.5.3. Φυτοοιστρογόνα 171
7.5.4. Οξαλικό οξύ 172
7.5.5. Γλυκοζίτες 172
7.5.6. Αλκαλοειδή 173
7.5.7. Γκοσυπόλη 173
7.5.8. Μυκοτοξίνες 173

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
8.1. Γενικά 175
8.2. Σύσταση γάλακτος 176
8.2.1. Λιποπεριεκτικότητα και σύσταση του λίπους 176
8.2.2. Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 179
8.2.3. Περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία και βιταμίνες 180
8.3. Οργανοληπτικές ιδιότητες γάλακτος 181
8.4. Υγιεινή κατάσταση γάλακτος 182
8.4.1. Σωματικά κύτταρα και μικροβιακό φορτίο 182
8.4.2. Τοξικές ουσίες 183
8.5. Σύνοψη αρχών για παραγωγή γάλακτος βελτιωμένης ποιότητας 183
8.5.1. Αύξηση περιεκτικότητας σε λίπος και πρωτεΐνες 183
8.5.2. Μείωση σωματικών κυττάρων και μικροβιακού φορτίου 184
8.5.3. Ελαχιστοποίηση μεταφοράς ανεπιθύμητων ουσιών στο γάλα 185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ
9.1. Γενικά 187
9.2. Συστατικά στοιχεία και έλεγχος της παραγωγικότητας 188
9.2.1. Δείκτης πολυδυμίας 188
9.2.2. Αμελγόμενη ποσότητα γάλακτος 190
9.2.3. Θνησιμότητα των αμνών κατά τη γαλουχία 190
9.3. Εκτίμηση παραγωγικότητας των προβατίνων 191

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΡΙΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ο ΚΡΙΟΣ
10.1. Γενικά 195
10.2. Ενήβωση κριού 196
10.3. Παραγωγή σπέρματος 196
10.3.1. Χαρακτηριστικά σπέρματος και παράγοντες που τα επηρεάζουν 198
10.3.2. Επιδρώντες παράγοντες 198

ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΜΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΜΝΟΙ
11.1. Διατροφή αμνών 203
11.2. Φυσιολογικές βάσεις διατροφής 204
11.2.1. Διαρθρωτική εξέλιξη πεπτικού συστήματος 205
11.2.2. Φυσιολογική εξέλιξη πεπτικού συστήματος 209
11.2.2.1. Ενζυμική πέψη 209
11.2.2.2. Ζυμωτική πέψη 211
11.3. Διατροφή αναπτυσσομένων-παχυνομένων αμνών 215
11.3.1. Γενικά 215
11.3.2. Τεχνική διατροφής θηλαζόντων αμνών 216
11.3.2.1. Χορήγηση πρωτογάλακτος 217
11.3.2.2. Φυσικός θηλασμός 220
11.3.2.3. Τεχνητός θηλασμός 222
11.3.2.4. Απογαλακτισμός αμνών 229
11.3.2.5. Συμπληρωματικό σιτηρέσιο 231
11.3.2.6. Ανάπτυξη θηλαζόντων αμνών 233
11.3.3. Διατροφή αμνών αναπαραγωγής 238
11.3.4. Διατροφή παχυνόμενων αμνών 240
11.3.4.1. Πάχυνση αμνών γάλακτος 241
11.3.4.2. Παραγωγή σφαγίων μεγάλου βάρους 242
11.4. Αποτελεσματικότητα διατροφής κατά την πάχυνση αμνών 247
11.4.1. Αποτελεσματικότητα διατροφής αμνών γάλακτος 248
11.4.2. Αποτελεσματικότητα διατροφής κατά την πάχυνση αμνών μεγάλου βάρους 250
11.5. Διατήρηση αμνών 252
11.6. Νοσήματα αμνών 253
11.6.1. Γενικά 253
11.6.2. Ανεπαρκής ανοσοποίηση αμνών 253
11.6.3. Υπογλυκαιμία αμνών 254
11.6.4. Δυσπεψία γάλακτος 254
11.6.5. Ουρολιθίαση 255
11.6.6. Χρόνια οξέωση 256
11.6.7. Πενίες ανοργάνων στοιχείων 256
11.7. Θνησιμότητα αμνών 258

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΦΥΛΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
Φυλές Προβάτων (έγχρωμες εικόνες) 263

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
1. Ποιοτική εκτίμηση ενσιρωμένης χλωράς νομής 273
2. Εκτίμηση ποιότητας χόρτου λειμώνων και σανού ψυχανθών 276
3. Ποιοτική εκτίμηση αφυδατωμένης χλόης 279
4. Ποιοτική εξέταση αχύρου 279

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 281

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ289

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 660 g