Ακαρολογία

35,00 

συγγραφέας: Δ. Σ. Κωβαίος
έτος έκδοσης: Μάιος 2010
σελίδες: 224
εικόνες: 87
διαστάσεις: 17×24 cm
εκδόσεις ΑγροΤύπος
ISBN: 978-960-7667-39-7

Κωδικός προϊόντος: Β0044 Κατηγορία:

Περιγραφή

Το βιβλίο «Ακαρολογία» καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της διδακτέας ύλης του ομώνυμου μαθήματος που διδάσκεται στους τεταρτοετείς φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια δύο άλλων ομώνυμων συγγραμμάτων που είχαν εκδοθεί τα έτη 1996 και 2001 από την Υπηρεσία Δημοσιευμάτων του ΑΠΘ και περιλαμβάνει επί πλέον στοιχεία βιολογίας και καταπολέμησης ακάρεων. Σκοπός του βιβλίου είναι να καλύψει κατά το δυνατόν το επιστημονικό αντικείμενο της Ακαρολογίας και να ενημερώσει τον ΄Ελληνα φοιτητή, αλλά και όσους ασχολούνται με την Φυτοπροστασία, για τον τρόπο ζωής, τη μορφολογία, τη συμπεριφορά, τις ζημίες που προκαλούν σε φυτά, αποθηκευμένα προϊόντα, άλλα ζώα καθώς για το πώς καταπολεμούνται τα ακάρεα.
Τα πρώτα 10 κεφάλαια του βιβλίου περιέχουν στοιχεία μορφολογίας, ανάπτυξης, συμπεριφοράς, χημικής και βιολογικής καταπολέμησης ακάρεων. Τα υπόλοιπα 17 κεφάλαια αναφέρονται σε είδη φυτοφάγων, αρπακτικών, αιμοβόρων εκτοπαρασίτων και σαπροφάγων ακάρεων. Τα είδη ακάρεων αναφέρονται κατά οικογένεια και για την κατανόηση της μορφής τους δίνονται οι εικόνες τους, που έχουν ληφθεί από ξενόγλωσσα συγγράμματα και έχουν κατάλληλα τροποποιηθεί. Δίνονται επίσης φωτογραφίες ατόμων διαφορετικών ακάρεων και ζημιών που προκαλούν στα φυτά και έχουν ληφθεί κατά το πλείστον από τον συγγραφέα.
Η ύλη έχει αντληθεί κυρίως από ξενόγλωσσα βιβλία και σχετικές δημοσιεύσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, όπου μπορεί να προσφύγει ο αναγνώστης για περισσότερες λεπτομέρειες. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η ύλη του βιβλίου να περιλαμβάνει γνώσεις που θα είναι χρήσιμες στον αναγνώστη για την κατανόηση της βιολογίας, των συνηθειών και της καταπολέμησης διαφορετικών ειδών ακάρεων.

Θεσσαλονίκη, Δημήτριος Κωβαίος
Μάιος 2010

Περιεχόμενα:

1. Εισαγωγή 9
1.1. Ταξινομική θέση των ακάρεων 9
1.2. Συνήθειες και σημασία των ακάρεων 9
1.3. Τάξεις και υποτάξεις ακάρεων 12
2. Μορφολογία ακάρεων 15
2.1. Εξωτερική μορφολογία 15
2.2. Εσωτερική Μορφολογία 27
2.3. Τρόποι μεταφοράς σπέρματος 32
3. Ανάπτυξη 33
3.1. Στάδια ανάπτυξης 33
3.2. Ανάπτυξη φυτοφάγων ακάρεων της οικογένειας Tetranychidae 34
3.3. Ανάπτυξη αρπακτικών ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae 38
3.4. Εναλλακτικές λείες – τροφές αρπακτικών ακάρεων Phytoseiidae 41
4. Aκάρεα και φυτό ξενιστής 45
4.1. Επιδράσεις στα φυτά ξενιστές από την τροφική δραστηριότητα
των ακάρεων 45
4.2. Επίδραση της προσβολής στην ανάπτυξη και την ποσότητα
του παραγόμενου φυτικού προϊόντος 48
4.3. Χαρακτηριστικά των φυτών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητά τους
σε προσβολές από ακάρεα 50
4.4. Ανταγωνισμός μεταξύ ατόμων ενός ή διαφορετικών ειδών ακάρεων
που ζουν σε ένα φυτό 50
4.5. Επιδράσεις των φυτών στην ανάπτυξη αρπακτικών ακάρεων 51
5. Διάπαυση 53
5.1. Διαφορές μεταξύ διαπαυόντων και μη διαπαυόντων ατόμων 53
5.2. Πρόκληση και περάτωση της διάπαυσης 54
6. Χημική επικοινωνία 57
6.1. Φερομόνες σε ακάρεα 57
6.2. Σεξουαλική συμπεριφορά και φερομόνες 58
6.3. Χημική επικοινωνία των φυτών με αρπακτικά ακάρεα 59
7. Ιστοί και Ιστοπλόκα είδη 61
7.1. Ρόλος των ιστών 61
7.2. Τύποι (μορφές) ιστών 62
7.3. Τρόποι με τους οποίους ορισμένα αρπακτικά ακάρεα μπορούν
και θηρεύουν είδη που σχηματίζουν ιστούς 63
8. Διασπορά 65
8.1. Παραδείγματα διασποράς – Σημασία 65
8.2. Τρόποι διασποράς ακάρεων 65
9. Χημική καταπολέμηση 69
9.1. Θείο και θειούχες ενώσεις 69
9.2. Ορυκτέλαια 70
9.3. Οργανοχλωριωμένες ενώσεις 71
9.4. Θειούχες οργανικές ενώσεις 71
9.5. Τετραζίνες 71
9.6. Οργανοκασσιτερούχες ενώσεις 72
9.7. Αβερμεκτίνες 73
9.8. Βενζυλοφαινυλουρίες 75
9.9. Άλλες ακαρεοκτόνες ουσίες 76
9.10. Ορισμένα εντομοκτόνα με ακαρεοκτόνο δράση 76
9.11. Ορισμένα μυκητοκτόνα με ακαρεοκτόνο δράση 77
9.12. Νέες ακαρεοκτόνες ουσίες 77
9.13. Αξιολόγηση της ανάγκης διενέργειας ψεκασμών 81
9.14. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ακαρεοκτόνων 82
10. Βιολογική καταπολέμηση και Αρπακτικά ακάρεα 85
10.1. Χρησιμοποίηση αρπακτικών ακάρεων στη βιολογική καταπολέμηση
εχθρών θερμοκηπιακών καλλιεργειών 85
10.2. Ορισμένα είδη αρπακτικών ακάρεων της οικογένειας Phytoseiidae
που χρησιμοποιούνται στη βιολογική καταπολέμηση 86
10.3. Ορισμένα είδη της Οικογένειας Laelapidae 88
10.4. Είδη της Οικογένειας Tydeidae 90
10.5. Eίδη αρπακτικών ακάρεων που απαντώνται στην Ελλάδα 90
10.6. Είδη αρπακτικών εντόμων που τρέφονται με τετράνυχους
και απαντώνται στην Ελλάδα 91
10.7. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυσικών εχθρών 94
10.8. Επιδράσεις του φυτού ξενιστή στην αποτελεσματικότητα της βιολογικής
καταπολέμησης με χρήση αρπακτικών ακάρεων 96
10.9. Επιδράσεις τεχνητού φωτισμού στην αποτελεσματικότητα της βιολογικής
καταπολέμησης 97
10.10.Επιδράσεις ορισμένων πλαστικών κάλυψης θερμοκηπίων στη βιολογική
καταπολέμηση 97

10.11. Επιδράσεις γενετικώς τροποποιημένων φυτών στη βιολογική
καταπολέμηση 98

ΕΙΔΗ ΑΚΑΡΕΩΝME ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 99
11. Οικογένεια Tetranychidae 101
11.1. Υποοικογένεια Tetranychinae 101
11.2. Υποοικογένεια Bryobiinae 119
12. Υπεροικογένεια Eriophyiodea 125
12.1. Μορφολογικά γνωρίσματα 125
12.2. Βιολογικός κύκλος – Συνήθειες 129
12.3. Βλάβες που προκαλούνται στα φυτά 132
12.4. Είδη της οικογένειας Eriophyidae που προσβάλλουν καλλιεργούμενα φυτά 133
13. Οικογένεα Tarsonemidae 153
13.1. Μορφολογικά γνωρίσματα 153
13.2. Βιολογία-Συνήθειες 154
13.3. Ορισμένα είδη της οικογένειας Tarsonemidae 154
14. Υπεροικογένεια Ixodoidea (Οικογένειες Ixodidae και Argasidae) 161
14.1. Μορφολογικά γνωρίσματα 161
14.2. Τρόπος αγκίστρωσης στο σώμα του ξενιστή και λήψη τροφής 162
14.3. Σπερματοφόροι και μεταφορά σπέρματος 163
14.4. Σημασία 163
14.5. Καταπολέμηση 164
14. 6. Οικογένεια Ixodidae 165
14.7. Οικογένεια Argasidae 171
15. Οικογένεια Tydeidae 173
15.1. Μορφολογικά γνωρίσματα 173
15.2. Τροφικές συνήθειες – Βιολογία 174
15.3. Ορισμένα είδη της οικογένειας Tydeidae 175
16. Οικογένεια Tenuipalpidae 177
16.1. Μορφολογικά γνωρίσματα – Συνήθειες 177
16.2. Ορισμένα είδη της οικογένειας Tenuipalpidae 178
17. Οικογένεια Acaridae 179
17.1. Μορφολογικά γνωρίσματα – Συνήθειες 179
17.2. Ορισμένα είδη της οικογένειας Acaridae 180
18. Οικογένεια Phytoseiidae 183
18.1. Μορφολογικά γνωρίσματα 183
18.2. Βιολογία – Συνήθειες 183
19. Οικογένεια Anystidae 185
19.1. Μορφολογικά γνωρίσματα – Συνήθειες 185
19.2. Ορισμένα είδη της οικογένειας Anystidae 185
20. Οικογένεια Hemisarcoptidae 187
20.1. Μορφολογικά γνωρίσματα – Συνήθειες 187
20.2. Είδη του γένους Hemisarcoptes 188
20.3. Δευτερονύμφη (hypopus) σε είδη του γένους Hemisarcoptes 188
20.4. Βιολογία και συνήθειες ειδών του γένους Hemisarcoptes 189
21. Οικογένεια Laelapidae 191
21.1. Μορφολογικά γνωρίσματα – Συνήθειες 191
21.2. Ορισμένα είδη της οικογένειας Laelapidae 191
22. Υποτάξη Oribatida (Cryptostigmata) 193
22.1. Μορφολογικά γνωρίσματα – Συνήθειες 193
22.2. Οικογένεια Galumnidae (Galumna sp.) 193
22.3. Οικογένεια Eremaeidae (Eremaeus sp.) 194
23. Οικογένεια Pyemotidae 195
23.1. Μορφολογικά γνωρίσματα – Τροφικές συνήθειες 195
23.2 Ορισμένα είδη της οικογένειας Pyemotidae 195
24. Οικογένεια Pyroglyphidae (Ακάρεα της σκόνης, Dust mites) 197
24.1. Θέσεις και συνήθειες διατροφής 197
24.2. Ανάπτυξη – Επίδραση της σχετικής υγρασίας 198
24.3. Μέτρα καταπολέμησης των ακάρεων της σκόνης 199
25. Οικογένεια Stigmaeidae 201
25.1. Μορφολογικά γνωρίσματα – Συνήθειες 201
25.2. Ορισμένα είδη της οικογένειας Stigmaeidae 202
26. Οικογένεια Trombidiidae 205
26.1. Ορισμένα είδη της οικογένειας Trombidiidae 205
27. Οικογένεια Varroidae 207
Βιβλιογραφία 211
Ευρετήριο όρων 219

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 460 g